Asunnon vaihtaminen

Asunnon vaihto toiseen Espoon Asuntojen huoneistoon on mahdollista:

  • täyttämällä uusi asuntohakemus tai
  • keskinäisen vaihdon kautta

Keskinäinen vaihto

Keskinäisessä vaihdossa vaihtokumppani etsitään aina itse, esimerkiksi näiltä sivuilta löytyvää vaihtopörssiä käyttäen. Vaihtopörssissä voit katsella muiden asunnonvaihtoa haluavien ilmoituksia ja jättää oman ilmoituksesi.

Keskinäinen vaihto voidaan toteuttaa ainoastaan kahden asunnon kesken, asuntovaihtoja ei voi "ketjuttaa".

Asuntojen keskinäinen vaihto on mahdollinen niiden asukkaiden kesken, jotka asuvat Espoon Asuntojen omistamissa kiinteistöissä.

Keskinäinen vaihto on vuokrasuhteen aikana mahdollista enintään kolme kertaa, kuitenkin niin, että asumisen on tullut jatkua yhtäjaksoisesti samassa asunnossa vähintään vuoden ajan. Vaihtoja voidaan tehdä ensimmäisen viiden vuoden aikana kaksi kertaa ja sen jälkeen vielä kerran.

Vaihtopörssi

Huomioithan, että alla olevan keskinäisen vaihdon hakemuksen voit täyttää ja palauttaa Espoon Asunnoille vasta sitten, kun asunnonvaihtokumppani on löytynyt.

Hakemus on jätettävä viimeistään 30 vuorokautta ennen haluttua vaihtoajankohtaa. Uudet vuokrasopimukset tehdään aina kalenterikuukauden alusta alkaen.

Molempien osapuolten on irtisanottava asuntonsa kirjallisesti ja toimitettava irtisanomisilmoitukset asunnonvaihtohakemuksen liitteenä.

Vastaanotettuamme keskinäisen vaihdon hakemuksen tarkistamme vaihdon perusteet, vuokranmaksutilanteen, asiakkuustiedot, asunnon kunnon sekä tarvittaessa pyydämme lisäselvityksiä.

Lähetämme asiakkaalle kirjallisesti vastauksen vaihdon hyväksymisestä tai hylkäämisestä perusteluineen.

Mikäli hylkäämme asunnonvaihtohakemuksen, asuntojen irtisanomiset peruuntuvat.

Vaihtajat hyväksyvät asunnot siinä kunnossa, jossa ne ovat sopimuksien allekirjoittamishetkellä.

Keskinäisen vaihdon hakemus (pdf)