Yhteishallintosääntö

Asukastoiminnan muodollisen puolen määrittelee laki yhteishallinnosta vuokrataloissa (laki 16.7.1990/649) sekä lakia täydentävä yhteishallintosääntö. Yhteishallinnon päämääränä on laadukas ja toimiva kiinteistö, edullinen vuokra, toimiva, turvallinen ja suvaitseva asuinyhteisö sekä hyvä asumisviihtyvyys. Yhteishallintosäännöstä ilmenevät yhtiön asukashallintotoimielimet ja niiden tehtävät.

Yhteishallintosääntö ja seliteosio (Päivitetty 4/2015)