Yhteishallintosääntö

Yhteishallintosäännöstä ilmenevät yhtiön asukashallintotoimielimet ja niiden tehtävät. Yhteishallintosääntö täydentää yhtiöjärjestystä ja yhteishallintolain säännöksiä, jotka koskevat asukashallinnon toimielimiä, sekä näiden kokoonpanoa, valintaa ja päätöksentekoa.

Yhteishallintosääntö ja seliteosio (Päivitetty 4/2015)