Asukasvalinta perustuu tarveharkintaan

Asunnon saantiin vaikuttavat asunnontarve, varallisuus ja tulot. Etusijalle asukasvalinnoissa asetetaan kiireellisimmässä asunnon tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat.

Asukasvalintaperusteet Espoon kaupungin sivuilla

Mikä katsotaan varallisuudeksi?

Varallisuutta ovat esimerkiksi hakijan omistama kiinteistö tai osakehuoneisto. Asuntotarjouksen yhteydessä tarvitaan luotettava arvio omaisuuden myyntiarvosta ja selvitys lainoista. Myyntiarvion voi pyytää isännöitsijältä, kiinteistövälittäjältä tai rakennustarkastajalta.

Huomioon otettavasta varallisuudesta voidaan vähentää lähtöpaikkakunnalla sijaitsevan oman asunnon arvo, jos hakija muuttaa työpaikan takia toiselle paikkakunnalle eikä voi kulkea päivittäin töihin omistamaltaan asunnolta pitkän matkan tai hankalien kulkuyhteyksien vuoksi.

Varallisuusrajat ovat voimassa koko maassa, mutta ne vaihtelevat kunnittain. Espoossa noudatettavat varallisuusrajat ruokakunnan koon mukaan ovat:

Espoossa noudatettavat varallisuusrajat
1 hlö 2 hlöä 3 hlöä 4 hlöä 5 hlöä
64 000€ 79 000€ 106 000€ 116 000€ 126 000€

Hakijatalouden koon kasvaessa varallisuusrajaa korotetaan 10 000 eurolla henkilöä kohden.