Asukasvalinta perustuu tarveharkintaan

Asukasvalinnan yleisestä ohjauksesta vastaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), joka antaa kunnille ohjeita valvonnan menettelytavoista. Osa asukasvalintaperusteista on kunnan harkinnassa, ja eri kuntien valvontatavat voivat vaihdella. Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat sopineet yhteisistä menettelytavoista asukasvalintojen valvonnassa.

Lue lisää pääkaupunkiseudun asukasvalintaperusteista

Lisäksi meillä on jonkin verran vapaarahoitteisia asuntoja, joiden vuokraukseen ei kohdistu rajoituksia.

ARA-rahoitteisen asunnon saantiin vaikuttavat hakijan asunnontarve, varallisuus ja tulot. Etusijalle asetetaan kiireellisimmässä asunnon tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. Lisäksi valinnoissa noudatetaan varallisuusrajoja.

Asunnon hakijoiden kiireellisyysluokitus

Erittäin kiireellisessä asunnontarpeessa olevat hakijat

 • asunnottomat
 • ulkona ja tilapäissuojissa asuvat
 • yömajoissa asuvat
 • hoito- ja huoltokodeissa asuvat
 • matkustajakodissa tai muussa tilapäismajoituksessa asuvat
 • tilapäisesti sukulaisten ja tuttavien luona asunnon puutteen vuoksi asuvat
 • asumiskelvottomassa asunnossa asuvat
 • muuttovelvoitteen alaiset hakijat
 • erittäin ahtaasti asuvat (vähintään 3 henkilöä/huone)
 • vanhempien luona, alivuokralaisena tai yhteiskäyttöisessä asunnossa asuvat
 • hakija on muuttamassa pääkaupunkiseudulle, jossa hakijalla on työpaikka
 • muu erittäin painava peruste

Kiireellisessä asunnontarpeessa olevat hakijat

 • ahtaasti asuvat (yli 1 henkilö, mutta alle 3 henkilöä/huone)
 • puutteellisesti varustetussa asunnossa asuvat (puuttuu esim. lämmin vesi tai keskuslämmitys)
 • hakijalla on tuloihin nähden kohtuuttomat asumiskustannukset
 • muu vastaava peruste

Asunnontarpeessa olevat hakijat

 • nykyisen asunnon varustetasoa, sijaintia tms. muuttamaan pyrkivät hakijat
 • muu peruste

Mikä katsotaan varallisuudeksi?

Varallisuutta ovat esimerkiksi hakijan omistama kiinteistö tai osakehuoneisto. Mikäli sinulla on omaisuutta, pyydämme asuntotarjouksen yhteydessä luotettavan arvion sen myyntiarvosta sekä selvityksen lainoistasi. Arvion myyntihinnasta voit pyytää kiinteistövälittäjältä.

Jos asuntosi sijaitsee toisella paikkakunnalla ja joudut muuttamaan työpaikan vuoksi Espooseen etkä voi kulkea päivittäin töihin omistusasunnostasi, koska työmatka on pitkä tai kulkuyhteydet ovat hankalat, oman asunnon arvoa ei oteta huomioon varallisuuden arvioinnissa.

Varallisuusrajat ovat voimassa koko maassa, mutta ne vaihtelevat kunnittain. Espoossa noudatettavat varallisuusrajat hakijan taloudessa asuvien henkilöiden määrän mukaan ovat:

1 hlö 2 hlöä 3 hlöä 4 hlöä 5 hlöä
66 000€ 82 000€ 109 000€ 119 000€ 129 000€

Jos hakijan taloudessa asuu enemmän kuin viisi henkilöä, varallisuusrajaa korotetaan 10 000 eurolla henkilöä kohden.