Usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen asukasvalintaan


Onko hakemukseni tullut perille?

Miten kauan hakemus on voimassa? Pitääkö hakemus uusia itse?

Millä sijalla olen asuntojonossa?

Asuntohakemuksen täyttäminen

Missä vaiheessa hakemukseni on?

Kuinka kauan asunnon saaminen kestää?

Vaikuttavatko toivealueiden määrä ja toiveet esimerkiksi asunnon varustelutasosta asunnon saamiseen?

Voinko asiakaspalveluun soittamalla tai käymällä nopeuttaa asunnon saantia?

Millä perusteella asukkaat valitaan?

Saavatko kaikki hakijat kauttanne vuokra-asunnon?

Hakemuksen uusinta?

Mahdollinen hätämajoitus?

Voiko vuokrasopimuksen allekirjoittajia lisätä vuokrasopimukseen?

Onko hakemukseni tullut perille?

Kun jätät hakemuksesi netissä, saat vastaanottokuittauksen, mikäli hakemuksen jättö onnistui.

Miten kauan hakemus on voimassa? Pitääkö hakemus uusia itse?

Asuntohakemus on voimassa kolme kuukautta sen jättöpäivästä lukien, ja se pitää muistaa uusia itse. Hakemus vanhenee automaattisesti.

Millä sijalla olen asuntojonossa?

Espoon Asunnoilla ei ole asuntohakemuksille jonotusnumeroita. Asuntoa tarjottaessa huomioidaan asunnon tarpeen kiireellisyys, hakijan varallisuus ja taloudellinen tilanne.

Asuntohakemuksen täyttäminen

Asuntohakemus tulee täyttää huolellisesti ja annettujen tietojen tulee täsmätä hakijan todelliseen tilanteeseen. Kaikki asunnonsaantiin vaikuttavat tekijät kannattaa asuntohakemuksessa mainita asunnon saannin jouduttamiseksi.

Mikäli olosuhteet merkittävästi muuttuvat, tulee hakijan täyttää uusi asuntohakemus.

Missä vaiheessa hakemukseni on?

Sähköisesti tehty hakemus on mukana valinnoissa jo hakemuksen jättöpäivänä, paperisena tehty hakemus kahden viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Hakemuksen tila ei muutu vaan pysyy aktiivisena siihen saakka, kunnes

  • hakijalle on löytynyt sopiva asunto
  • hakemus on automaattisesti vanhentunut kolmen kuukauden kuluttua sen jättöpäivästä lukien tai
  • hakija on mukana uudessa hakemuksessa.

Kuinka kauan asunnon saaminen kestää?

On mahdoton arvioida tarkkaa aikaa kuinka kauan asunnon saaminen kestää. Vuokratuissa asunnoissa on kuukauden irtisanomisaika ja etukäteen emme voi ennustaa kuinka paljon irtisanomisia tulee ja miltä alueilta. Odotusaika riippuu myös siitä, kuinka tarkat alue- tai muut rajaukset asunnolle on asetettu.

Hakijan tilanteesta ja hakuehdoista riippuen tarjouksen voi saada hyvinkin nopeasti. Asunnon hakijoita on kuitenkin jatkuvasti moninkertainen määrä vapautuviin asuntoihin nähden. Kiireellisessä asunnon tarpeessa hakijoistamme on yli 50 %. Suurin kysyntä on yksiöistä ja pienistä kaksioista.

Vaikuttavatko toivealueiden määrä ja toiveet esimerkiksi asunnon varustelutasosta asunnon saamiseen?

Kyllä vaikuttavat. Asunnon saannin mahdollisuuksiin hakija voi vaikuttaa laittamalla hakemukseen mahdollisimman paljon aluetoiveita ja toisaalta vain ne toiveet asunnon varustetasolle ja talotyypille, joita hakija pitää itselleen välttämättöminä (huoneistosauna, parveke tai piha, talotyyppi ja niin edelleen). Samalla tavalla on merkitystä hakijan ilmoittamalla maksimivuokralla.

Hakemusta täyttäessä on hyvä huomioida, että hakijalle ei tarjota muuta kuin hänen toivomukset täyttävä huoneisto. Hakulomakkeeseen ei kannata laittaa sellaisia alue- ja kohdetoiveita, joilta ei ole valmis asuntoa ottamaan. Samoin on vuokran suuruuden ja muiden asuntotoiveiden suhteen.

Voinko asiakaspalveluun soittamalla tai käymällä nopeuttaa asunnon saantia?

Puhelinsoitot ja käynnit eivät nopeuta asunnon saantia. Palvelemme kaikkia asiakkaitamme tasapuolisesti, huomioiden asukasvalintoja tehdessämme myös ne hakijat, joilla ei ole mahdollisuutta ottaa meihin yhteyttä.

Millä perusteella asukkaat valitaan?

Asukasvalinnat perustuvat tarveharkintaan. Etusijalle asetetaan kiireellisimmässä asunnon tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat.

Tavoitteena on, että vapautuvat asunnot tarjotaan kiireellisimmässä asunnon tarpeessa oleville hakijoille, pyrkien samalla vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen.

Saavatko kaikki hakijat kauttanne vuokra-asunnon?

Vuokra-asuntojamme vapautuu vuosittain noin 1 600 kappaletta. Aktiivisia asuntohakemuksia rekisterissämme on koko ajan noin 6 500 kappaletta.

Vuoden aikana vastaanotamme lähes 20 000 hakemusta. Vapautuvien asuntojen pienen määrän ja toisaalta hakijoiden suuren määrän vuoksi emme pysty tarjoamaan asuntoa kaikille hakijoille.

Hakemuksen uusinta?

Asuntohakemus tulee uusia kolme kuukauden kuluessa sen jättämisestä. Hakemus vanhenee automaattisesti. Hakemus uusitaan täyttämällä kokonaan uusi hakemus kotisivujemme kautta. Voimassaolevan hakemuksen jättöpäivä ei vaikuta asunnonsaantimahdollisuuksiin.

Mahdollinen hätämajoitus?

Emme järjestä asunnonhakijoille hätämajoitusta asunnottomuuden uhatessa. Tällaisissa tapauksissa kannattaa olla yhteydessä oman kunnan sosiaalitoimeen. Jotkut seurakunnat tarjoavat hätämajoitusta.

Voiko vuokrasopimuksen allekirjoittajia lisätä vuokrasopimukseen?

Voimassa olevaa vuokrasopimusta ei voi muuttaa lisäämällä siihen muita henkilöitä (esim. asuntoon muuttaneen avio-/avopuolison).

Avio-/avopuolisot, jotka todistettavasti asuvat yhdessä, ovat yhteisvastuullisia vuokrasopimuksen suhteen. Kela tai sosiaalitoimi ei vaadi mahdollisia tukia myöntääkseen, että vuokrasopimuksessa tulee olla molempien osapuolien nimi. Jos puolisot jossain vaiheessa päätyvät eroon, eivätkä pääse yhteisymmärrykseen siitä, kumpi jatkaa asumista, silloin käräjäoikeus päättää, kumpi asuntoon jää. Oikeuden päätöksellä asuntoon voi jäädä kumpi tahansa, riippumatta siitä, kenen nimissä vuokrasopimus on.

Asunnon vaihtoa haettaessa uusi vuokrasopimus tehdään molempien puolisoiden (tai yhdessä hakevien täysi-ikäisten hakijoiden) nimiin, vaikka aikaisempi sopimus olisi ollut yksin toisen osapuolen nimissä.