Asuntotarjouksen jälkeen

Saatuasi asuntotarjouksen tutustu asuntoon heti ja ota yhteys asiakaspalveluumme annettuun määräaikaan mennessä. Samalla voit vahvistaa vuokrasopimuksen allekirjoittamisajankohdan. Huomaathan, että pelkkä vakuusmaksun maksaminen ei riitä varmistukseksi.

Ollessasi yhteydessä asiakaspalveluumme syntyy molempia osapuolia sitova suullinen sopimus, jolla varmistat, että asunto on varattu sinulle. Vakuuden maksettuasi syntyy esisopimus, mikä tarkoittaa kalenterikuukauden irtisanomisaikaa, mikäli et otakaan asuntoa vastaan.

Koska hakijoita on runsaasti, on tärkeää, että toimit annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos asunto ei ole sinulle sopiva, tarjotaan sitä seuraavalle hakijalle mahdollisimman pian.

Vakuus

Vakuus on yleensä yhden kuukauden vuokra pyöristettynä lähimpään kymmeneen euroon. Normaalin vakuuden sijaan voidaan vaatia vakuudeksi maksimissaan kolmen kuukauden vuokraa vastaava summa, jos asukkaalla on aikaisemmin ollut ongelmia vuokranmaksun kanssa Espoon Asunnoille tai hänellä on tai on ollut vuokravelkaa jollekin muulle vuokranantajalle.

Vakuus tulee olla maksettuna sopimusta tehtäessä. Asuntotarjous on sitova, kun vakuus on maksettu eräpäivään mennessä. Hyväksymme vakuutena myös vakuussitoumuksen Kelalta tai Espoon kaupungin sosiaalitoimistolta. Mikäli Kela tai sosiaalitoimisto myöntää vakuuden maksusitoumuksena, asiakkaan on pyydettävä toimittamaan maksusitoumus suoraan Espoon Asunnoille suojattuna sähköpostina hyvissä ajoin ennen sopimuksen allekirjoitusta.

Asukkaan vaihtaessa Espoon Asunnot Oy:n huoneistosta toiseen voidaan vanha rahavakuus siirtää uudeksi vakuudeksi. Jos edellisen sopimuksen vakuus on suurempi kuin uuteen asuntoon tarvittava, ylijäävä osuus palautetaan, kun edellinen sopimus on päättynyt ja kaikki vastuut on hoidettu.

Vuokrasopimus

Voit sopia ajan vuokrasopimuksen allekirjoittamista varten tai tulla paikalle ilman ajanvarausta asiakaspalvelumme aukioloaikoina. Mukaan tarvitset kuitin maksetusta vakuudesta tai vakuussitoumuksen sekä voimassaolevan kuvallisen henkilöllisyystodistuksen. Jos sopimus on yhteisvastuullinen kahden eri henkilön kesken, molempien on oltava paikalla.

Sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä saat kansion, jossa on yhteystiedot huoltoyhtiöön ja siivousliikkeeseen, ohjeet avainten noutamiseen ja pesutuvan ja saunavuorojen varaamiseen, asukasoppaan, joka sisältää yleisiä ohjeita asumiseen sekä kuntokortin, joka täytetään ja palautetaan asiakaspalveluumme heti muuton jälkeen.

Kuntokortti on osoitus asunnon kunnosta muuttohetkellä ja sen huolellinen täyttäminen on tärkeää oman oikeusturvasi kannalta. Sillä varmistetaan ettet joudu vastaamaan vioista, jotka olivat asunnossa ennen muuttoa. Kuntokortin perusteella ei tehdä huoltokäyntejä, vaan vioista ja puutteista tulee aina ilmoittaa suoraan huoltoyhtiölle.

Avaimet huoneistoon saat vuokrasopimuksen alkamispäivänä.