Torjuntakäsittely / tuhohyönteisten torjunta

Kodin yleisimpiä tuhohyönteisiä torjutaan ruiskutuksilla, feromoni liima-ansoilla ja elektronisilla kärpäsansoilla.

Tuholaistorjuntayritys on yhteydessä asukkaaseen torjuntakäsittelyn toteuttamisesta ja toimittaa ohjeet asukkaan suoritettavista toimenpiteistä ennen ja jälkeen torjuntatyön, sekä tiedot torjuntamenetelmästä, torjuntatyön kulusta ja käytettävistä torjunta-aineista.

Hyönteisten torjuntaruiskutus

Pitkävaikutteinen ammattitorjunta-aine levitetään ohuena sumuna käsiteltäville pinnoille. Torjuttavia kohteita ovat useimmiten lattialistat, kynnykset, saumat, kolot, raot, ilmastointiventtiilit, putkien läpiviennit, kaapistojen sokkelit yms. suojaisat paikat, joissa hyönteinen voi rauhassa oleskella ja lisääntyä.

Torjuntaruiskutuksen varoaika on 2-5 tuntia. Varoajat pätevät myös lemmikkieläimiin. Torjunnan jälkeen tila on tuuletettava huolellisesti. Lähiviikkojen ajan torjuttuja kohteita ei kannata pestä, jotta teho ei heikkenisi. Torjunnan jälkeisinä päivinä, saattaa hyönteisiä esiintyä aiempaa enemmän, koska torjunta-aine ajaa niitä esille piiloistaan. Torjuntaruiskutus sopii mm. seuraaville lajeille: sokeritoukka, muurahainen, lude, lutikka, turkiskuoriainen, riisihärö, intianjauhokoisa, jauhokoisa, hinkalokuoriainen.

Lutikkatapauksissa torjuntoja joudutaan tekemään viikkojen aikana useampia kertoja – torjuntakertoja on pääsääntöisesti kolme, noin kolmen viikon välein.

Feromoni Liima-ansat

Feromoni Liima-ansat houkuttelevat ryömiviä ja lentäviä hyönteisiä. Ne ovat tehokas keino hävittää hyönteiset tehokkaasti. Liimalevyjä on useita kokoja ja niissä käytetään erilaisia feromoneja riippuen torjuttavista hyönteisistä. Feromoni houkuttelee esimerkiksi sokeritoukkia, torakoita ja luteita. Muurahaisten hävittämiseen käytämme myös muovirasiaa, jonka sisällä on liimalevy, johon tuhohyönteiset jäävät kiinni.

Elektroniset kärpäsansat

Kärpästen ja muiden lentävien hyönteisten tehokkain eliminointi saavutetaan usein vaivattomasti torjunta-aineettomilla elektronisilla hyönteisansoilla asettamalla ne näkyvälle paikalle kärpästen lentoreiteille. Tehoa saadaan lisättyä esim. valaistusta vähentämällä tai yöajaksi kokonaan poistamalla.

Lähde: Tuholaistorjunta Taisto Eronen Oy