17.01.2014 15:42

Asiakastyytyväisyyskysely: Espoon Asuntojen asiakaspalvelu koetaan ystävälliseksi

Espoon Asunnot toteutti asukkailleen suunnatun asiakastyytyväisyyskyselyn joulukuussa 2013. Kyselyyn vastasi 2117 Espoon Asuntojen asukasta. Saimme kyselyn myötä paljon tärkeää palautetta toimintamme kehittämiseksi.

Ammattitaitoisen asiakaspalvelun ja huollon laadun tärkeys korostuivat kyselyn vastauksissa. Asukkaat ovat kokeneet Espoon Asuntojen palvelun ystävälliseksi. Pidämmekin tärkeänä, että asukkaat saavat aina hyvää palvelua asumiseen liittyvissä asioissa. Huollon laatu varmistetaan ja sitä seurataan kaikissa Espoon Asuntojen kiinteistöissä suoritettavilla laatutarkastuksilla ja tulevana keväänä suoritettavalla asukaskyselyllä.

Kyselyn perusteella valtaosa asukkaista on tyytyväisiä Espoon Asuntojen asuntoihin. Vastauksissa korostui asunnon laadun ohella asukastoiminnan merkitys asuinviihtyvyyteen vaikuttavana tekijänä. Asukastoiminnan tunnettavuutta lisätäänkin tulevana keväänä järjestämällä aiheesta ylimääräinen koulutustilaisuus. Asukastoimintaan voit tutustua myös täällä.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kaksi (2) Kodin1-sisustustavaratalon 250 euron arvoista lahjakorttia. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Espoon Asunnot kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita sekä 9. tammikuuta järjestettyyn asukastilaisuuteen osallistuneita.

Oikopolut

Aakkoshakemisto