26.01.2017 10:56

Asukasvalintaan tulorajat 1.1.2017 – mikä muuttui?

Valtioneuvosto päätti syksyllä 2016, että pääkaupunkiseudulla otetaan valtion tukemien ARA-vuokra-asuntojen asukasvalinnoissa käyttöön tulorajat vuoden 2017 alusta.

Tulorajat koskevat uusia asukkaita ja niitä asukasvalinnan päätöksiä, jotka on tehty 1.1.2017 lukien. Nykyisten asukkaiden tuloja ei tarkasteta, vaan heidän vuokrasuhteensa jatkuu muuttumattomana, vaikka ruokakunnan tulot ylittäisivät tai nousisivat vuokrasuhteen aikana tulorajojen yläpuolelle.

Koska kaikkiin uusiin asukasvalintoihin on liittynyt 1.1.2017 alkaen hakijan tulojen ja varallisuuden tarkastaminen, se tarkoittaa, että myös Espoon Asuntojen sisällä asuntoa vaihtavan on täytettävä asetetut tulo- ja varallisuusrajaehdot. Tästä syystä asunnonvaihto edellyttää jatkossa aina asunnonhakumenettelyä ja tarjouksen yhteydessä pyydettyjen liitteiden toimittamista.

Esimerkkejä kuukaisittaisista tulorajoista erilaisissa ruokakunnissa

Asukkaaksi valitsemisen edellytyksenä on, että yhden hengen ruokakunnan enimmäistulot eivät ylitä 3000 euroa. Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin yksi aikuinen, kunkin aikuisen osalta tulorajaan lisätään 2100 euroa. Ensimmäisestä lapsesta lisätään tulorajaan 650 € ja kustakin seuraavasta lapsesta 600 €.

(euromääräiset tulot ennen veroja)

1 aikuinen

2 aikuista

1 aikuinen ja 1 lapsi

2 aikuista ja 1 lapsi

2 aikuista ja 2 lasta

2 aikuista ja 3 lasta

3 000 5 100 3650 5 750 6 350 6 950

.Näitä enimmäistuloja ei sovelleta valittaessa asukkaita erityistä tukea asumisessaan tarvitseville henkilöille tarkoitettuun kohteeseen. Erityistä tukea tarvitseviksi ryhmiksi (erityisryhmät) katsotaan

  • muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset
  • mielenterveyskuntoutujat
  • vammaiset
  • pitkäaikaisasunnottomat
  • tukea tarvitsevat nuoret
  • opiskelijat

Asukkaan asema talon perusparannus- ja purkutilanteissa on turvattu, sillä tulot ja varallisuus tarkistetaan vain silloin, kun asunnonvaihto tapahtuu asukkaan omasta tahdosta.

Oikopolut

Aakkoshakemisto