11.09.2015 12:07

Asukkaat tyytyväisiä kiinteistöjen siivouksen laatuun

Espoon Asunnot toteutti toukokuussa asiakaskyselyn selvittääkseen kiinteistöissä suoritettavan siivouksen laadun ja asukkaiden tyytyväisyyden.

Kysely toteutettiin sähköisesti ja se lähetettiin kaikille sähköpostinsa toimittaneille asukkaille. Vastauksia saatiin yhteensä 996 kpl, ja vastausprosentti oli 18,1 %.

Tulokset neljän Espoon Asuntojen kiinteistöjen siivouksesta vastaavan siivouspalveluliikkeen osalta olivat melko tasaiset. Keskiarvo oli arvosanojen tyytyväinen ja hyvin tyytyväinen välillä. ISS Palvelut Oy:n ja Lassila-Tikanoja Oyj:n siivouksen laatuun oltiin tyytyväisimpiä. Näitä seurasivat Info-Controller Oy ja Servisole Oy Siivouspalvelu.

Tyytyväisimpiä asukkaat ovat olleet siivouksen laatuun Kivenlahden, Espoonlahden ja Saunalahden alueilla.

Kyselyn tulokset ja saatu palaute on käsitelty kesän aikana siivouspalveluliikkeiden kanssa toiminnan ja laadun kehittämiseksi.

Espoon Asunnot kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita arvokkaasta palautteesta. Vastanneiden kesken arvottiin lahjakortteja, jotka on toimitettu voittajille. Palkinnot menivät Olariin, Suomenojalle ja Espoon keskustaan. Onnea voittaneille!

Kysely siivouspalveluiden laadusta toteutettiin nyt toisen kerran. Espoon Asunnot seuraa tilaamiensa palveluiden laatua säännöllisillä asiakastyytyväisyyskyselyillä.

Kevätkauden palkittu siivoustyöntekijä

Kevätkauden 2015 siivoustyöntekijäksi valittiin Jenna Tian Yan Servisole Oy Siivouspalveluista. Jennan toimialueeseen kuuluu Matinkylä.

Valinnan perusteina olivat vastuullinen ja oma-aloitteinen työskentelyasenne sekä asiakkailta saatu hyvä palaute. Nimetty palkittiin elokuun lopulla kunniakirjalla ja lahjakortilla.

Oikopolut

Aakkoshakemisto