06.02.2019 09:35

E-laskuaineistoon liittynyt viestintä on herättänyt runsaasti kysymyksiä

Uudessa järjestelmässä ilmenneen vian vuoksi alkuperäinen e-laskuaineistomme oli virheellinen. E-laskuasiakkaille lähettiin uusi lasku perjantaina 1.2., ja sen tulisi nyt näkyä verkkopankissa. Laskun eräpäivä on poikkeuksellisesti maanantai 11.2. Sama eräpäivä on myös vuokralaskuissa, joiden maksamiseksi on pankin kanssa solmittu suoramaksusopimus.

Kahteen kertaan lähetetty e-laskuaineisto ja siihen liittynyt viestintä on herättänyt kysymyksiä ja lisännyt tuntuvasti yhteydenottoja asiakaspalveluumme.
Jotta mahdollisimman moni saisi mahdollisimman ripeästi vastauksen kysymykseensä, olemme oheen listanneet useimmin esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin:

Olen saanut helmikuun vuokrasta kaksi laskua – kumpi minun tulee maksaa?
Lasku, jonka eräpäiväksi on merkitty maanantai 11.2., on se, joka sinun tulee maksaa. Aiemmin saapuneen e-laskun voit poistaa verkkopankistasi.

Olen maksanut vuokrani jo aiemmin – mitä teen?
Siinä tapauksessa asiasi ovat vuokranmaksun osalta kunnossa ja voit poistaa e-laskun verkkopankistasi, mikäli sellainen on sinulle lähetetty.

Minulla näkyy verkkopankissa kaksi vuokralaskua. Voitteko poistaa niistä toisen?
Meillä ei ulkopuolisena tahona ole pääsyä verkkopankkiisi, ja siksi emme voi poistaa ylimääräistä laskua. Voit kääntyä pankkisi asiakasneuvonnan puoleen, jos tarvitset opastusta siihen, kuinka e-lasku poistetaan verkkopankista.

Laskut ovat aiemmin tulleet minun nimelläni, nyt vaimoni, miksi?
Järjestelmä valitsee jommankumman vuokralaisen nimen laskulle. Mahdollista on, että aiempi järjestelmä on valinnut eri nimen kuin minkä nykyinen järjestelmä valitsee.

Olen saanut viestejä lähettäjältä Xpand, ovatko viestit todella Espoon Asunnoilta?
Kyllä. Xpand on sen järjestelmän nimi, jonka kautta viestit lähetetään, ja siksi se näkyy lähettäjänä.

Olen saanut teiltä viestejä e-laskuihin liittyen, en enää asu Espoon Asunnoilla, miksi saan viestejä?
Pahoittelemme aiheetonta viestintää. Olemme pyrkineet tiedottamaan asiasta mahdollisimman laajasti. Mikäli asia ei koske sinua, voit jättää viestin huomiotta.

Olen maksanut vuokran, joko suoritukseni näkyy teillä?
Siihen, että maksettu suoritus näkyy meidän päässämme, menee yleensä 1-2 pankkipäivää. Voit omalta tiliotteeltasi tarkistaa, onko suoritus lähtenyt tililtäsi.

Tiedotamme e-lasku- ja suoramaksuasiakkaitamme aiheesta myös tekstiviestillä ja sähköpostilla.

Pahoittelemme viasta mahdollisesti aiheutunutta vaivaa.

Our communications related to e-invoicing has raised many questions

Due to a fault in our new system, our original e-invoicing information was incorrect. A new invoice was sent to our e-invoice customers on Friday 1 February, and should now be visible in their online banking systems. Owing to the exceptional circumstances, the due date marked on the invoices is 11 February. The same due date is also given on the invoices for tenants who have made a direct payment agreement with their bank.

The problem of e-invoices having been sent twice and our notifications related to this have raised questions and greatly increased the number of inquiries made to our customer services department. In order to provide answers to as many people as possible and as quickly as possible, here are the most frequently asked questions and our responses to them:

I received two invoices for the rent for February. Which one should I pay?
The invoice with the due date of Monday 11 February is the correct invoice. You can delete the earlier e-invoice from your online bank.

I have already paid the rent for the month – what should I do?
In that case there is no problem with your rent payment, and you can delete the e-invoice from your online bank if it has been sent to you.

There are two invoices for the same month’s rent in my online bank. Can you delete one of them?
As an external party we do not have access to your online bank, and therefore we cannot delete the additional invoice. If you need guidance on how to delete an e-invoice from your online bank, please contact your bank’s customer services department.

Rent invoices have previously come in my name, but now come in my wife’s name – why?
The system selects the name of one of the tenants for sending invoices. It is possible that the previous system selected a different name than the current system selects.

I have received messages from the sender “Xpand”. Are these messages really from Espoon Asunnot?
Yes. Xpand is the name of the system that messages are sent through, which is why it is indicated as the sender.

I have received messages from you related to e-invoicing, but I’m no longer an Espoo Asunnot tenant. Why do I still get messages from you?
We apologise for the fault in our communications. We have made every effort to provide notifications of the e-invoicing problems as broadly as possible. If these notifications do not concern you, please just ignore them.

I have paid the rent already – does it show up in your system?
It usually takes 1–2 working days for payments to reach us. You can check your account statement to see if the payment has left your account.

We will also notify both our e-invoice customers and direct payment customers of this matter by text message and email.

We apologise for any inconvenience this fault may have caused.

Oikopolut

Aakkoshakemisto