20.04.2017 10:08

Ehdokkaat Espoon Asuntojen hallituksen asukasjäseniksi valittu

Asukkaiden ja Espoon Asuntojen johdon välinen yhteistyöelin, Ahjo, nimesi maanantaina 10.4. ehdokkaat Espoon Asunnot Oy:n hallituksen asukasjäseniksi. Nimeämiset tehtiin asukasedustajavaaleissa annettujen äänien perusteella.

Ääniä asukasedustajien vaalissa annettiin 149, ja ne jakautuivat ehdokkaiden kesken seuraavasti:

2 Nea Fagerroth 31
4
Pirkko Saarnio
24
10 Timo Viikki 18
5 Ursula Kuula 15
13 Yrjö Lyytinen 14
6 Sami Elfving 13
12 Mia Saarelma 11
14 Ari Ylönen 9
11 Jorma Ikäheimo 7
3 Liisa Maria Leikas 7
9 Jerry Retva 2
16 Eivor Fabritius 1
7 Timo Minkkinen 1
15 seppo Naukkarinen 1
17 Jelena Päivinen 1
19 Jarmo Tuokko 1
6 Tatjana Hirvonen 0
18 Eija Sarén 0

Näin ollen asukkaiden ehdokkaiksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi nimettiin Nea Fagerroth (31 ääntä) ja Pirkko Saarnio (24 ääntä) ja varajäseniksi Timo Viikki (18 ääntä) ja Ursula Kuula (15 ääntä).

Vaalitulos saatetaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tietoon, ja se nimeää yhtiökokousedustajalle annettavalla toimiohjeella asukkaiden ehdokkaat Espoon Asunnot Oy:n hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi.

Asukasjäsenten lisäksi Espoon Asuntojen hallituksessa on viisi jäsentä ja heidän varajäsentään, joiden nimeämisestä valtuustoryhmien paikkajakotoimikunta päättää kesäkuussa. Paikat jakautuvat eri puolueiden kesken kuntavaalituloksen perusteella.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää yhtiökokousedustajalle annettavalla toimiohjeella Espoon kaupungin ehdokkaat Espoon Asunnot Oy:n hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi.

Espoon Asuntojen yhtiökokous vahvistaa hallituksen kokoonpanon kesän jälkeen, ja uusi hallitus aloittaa työskentelynsä syksyllä 2017.

Oikopolut

Aakkoshakemisto