26.08.2013 10:24

Espoon Asunnot kehittää vastuullisen ja luotettavan rakentamisen toimintatapoja

Espoon Asuntojen Soukan uudiskohde (Kilvoituksentie 7) on mukana rakennusalan Luotettava Laatutyömaa -hankkeessa.

Luotettava Laatutyömaa on rakennusalan eri osapuolten yhteinen hanke, jonka tavoitteena on luoda rakennusalalle hyviä käytäntöjä ja välineitä talousrikollisuuden torjuntaan, vastuulliseen toimintaan ja laadun hallintaan. Vastuullisella toiminnalla tarkoitetaan, että osapuolet noudattavat työehtoja, huolehtivat työturvallisuudesta ja maksavat työstä asianmukaista palkkaa.

Tavoitteena yhteiset standardit

Hankkeessa ovat mukana Rakentamisen Laatu RALA ry, Suomen Tilaajavastuu Oy, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Rakennusteollisuus RT ry ja Rakennusliitto.

”Hankkeen kantava ajatus on, että hallitulla prosessilla päästään hyvään lopputulokseen. Laadukas prosessi lisää myös lopputuotteen laatua. Laadukkaasti ja oikein toimiminen on myös taloudellisesti kannattavaa”, sanoo RALA ry:n toiminnanjohtaja Tuula Råman.

”Hankkeessa ala yhteisesti opettelee ja hioo näitä asioita, ja tavoite on, että niistä muodostuu alan standardi. Konseptilla voidaan varmistua siitä, että koko työmaa toimii lainsäädännön mukaisesti ja laadukkaasti kaikilla osa-alueilla”, Råman jatkaa.

Edelläkävijöitä kaikkien eduksi

Kesällä 2013 käynnistyneeseen hankkeeseen osallistuu useita eri pilottikohteita. Espoon Asuntojen lisäksi hankkeessa ovat mukana mm. Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston, YIT:n ja Hartelan uudiskohteita sekä Consti Yhtiöiden koulun korjauskohde.

”On tärkeää, että kaikilla rakennustyömailla aidosti panostetaan ja parannetaan entisestään koko rakentamisen prosessia. Haluamme olla suunnäyttäjiä ja mukana kehittämässä käytännönläheisiä työkaluja rakennusalan toimijoiden käyttöön. Hankkeesta hyötyvät koko ala ja erityisesti asukkaat, jotka saavat laadukkaasti ja vastuullisesti tuotettuja koteja”, toteaa Espoon Asuntojen rakennuttamisjohtaja Ilkka Saari.

Saadakseen Luotettava Laatutyömaa -leiman työmaan on täytettävä sovitut kriteerit, muun muassa urakkatiedoista on lähetettävä säännöllisesti ilmoitus Verohallinnolle, työmaalla on oltava käytössä sähköinen kulunvalvonta ja on huolehdittava työturvallisuudesta. Mikään työnantajayritys ei myöskään saa olla Rakennusliiton saartolistalla.

Ensimmäinen auditointi Soukan työmaalla

Tuula Råman suoritti 6.8.2013 Kilvoituksentien työmaalla ensimmäisen katselmuksen, jossa käytiin läpi luotettavan laatutyömaan yleiset periaatteet sekä harmaan talouden torjuntaan, laadunhallintaan, työehtojen noudattamiseen, työturvallisuuteen ja yleisen tiedonkulun parantamiseen liittyviä asioita. Råman todensi asioita käymällä läpi erilaisia kirjallisia dokumentteja, kiertämällä työmaalla ja haastattelemalla satunnaisesti valittuja henkilöitä työmaalla.

”Soukan työmaan tarjouskilpailuvaiheessa on jo huomioitu Luotettavan Laatutyömaan elementit. Myös työmaalla haastatellut henkilöt tunsivat hankkeen hyvin ja pitivät sitä hyvänä. Tekijät haluavat rakentaa laatua ja työmaalla peukutettiin vastuullisen toiminnan puolesta”, Råman kommentoi auditoinnin päätteeksi.

Seuraava katselmus pidetään Kivoituksentiellä joulukuussa 2013.

Espoon Soukkaan osoitteeseen Kilvoituksentie 7 on rakenteilla kaksi kerrostaloa, joissa on yhteensä 42 asuntoa. Kohteen arvioitu valmistumisaika on syksy 2014.

Oikopolut

Aakkoshakemisto