27.04.2018 16:14

Espoon Asunnot Oy:n hallituksen kokous 26.4.2018, päätöskooste

Toimitusjohtajan esittelemän tilannekatsauksen lisäksi käytiin läpi talousjohtajan esittelemä talouden tilannekatsaus sekä päätettiin liittyä RAKLI Ry:n jäseneksi.

Rakennuttamisjohtajan esittelemänä käytiin läpi katsaus vuoden 2018 investointiohjelmaan. Hallitus hyväksyi lisäksi uudisrakennuskohteita koskevia
rasitesopimuksia pelastustiestä ja muuttuneesta kulkuyhteydestä, rasitesopimuksen korttelin yhteisjärjestelyistä sekä näistä aiheutuvista osapuolten kustannus- ja hoitovastuista ja autopaikkarasitteen muutoksen.

Hallituksen seuraava kokous on 7.6.2018.

__________________________________

Espoon kaupungin konserniohjeessa linjataan, että merkittävimpien kaupungin tytäryhteisöjen tulee laatia hallituksen kokouksista julkinen päätöskooste. Espoon Asunnot Oy noudattaa ohjeistusta julkaisemalla koosteen verkkosivuillaan.

Oikopolut

Aakkoshakemisto