30.01.2017 15:50

Espoon Asunnot palkitsi vuoden 2016 parhaat siivoustyöntekijät ja siivouspalveluliikkeet

Kukapa meistä viihtyisi sotkuisessa ympäristössä? Siisti asuinympäristö on merkittävä tekijä asumisviihtyvyyden kannalta. Kymmenet siivoojat pitävät päivittäin huolta Espoon Asuntojen kiinteistöjen siisteydestä. He tekevät arvokasta työtä. Osoituksena arvostuksesta palkitsemme kerran vuodessa vuoden siivousliikkeen, vuoden siivoojan ja vuoden palveluesimiehen.

Arviointi perustuu laadunohjausjärjestelmään, joka siivouksen osalta otettiin käyttöön vuonna 2015. Laatua valvotaan kohdekäynneillä, ja käyntien perusteella laatuun vaikuttavat tekijät pisteytetään. ”Tarkoituksena ei tietenkään ole kytätä tai vahtia, vaan tarkkailla työn laatua siten, että sekä työn tekijällä että meillä tilaajana on yhteinen ymmärrys tavoiteltavasta laadusta. Tämä on molempien etu”, kertoo kiinteistöjohtaja Jaakko Kammonen.

Laadunvalvonnan tuloksia seurataan ympäri vuoden ja mahdollisiin poikkeamiin pyritään puuttumaan nopeasti. Vuoden siivousliike valitaan koko vuoden pistemäärän ja asiakaspalautteen perusteella. ”Kilpailu oli tänäkin vuonna todella tiukka. Meillä on nyt hyvät yhteistyökumppanit”, siivouspäällikkö Päivi Pajukoski iloitsee.

Palkinnot jaettiin perjantaina 27.1. Kunniakirjat myönnettiin arviointijaksolla eniten pisteitä keränneille siivouspalveluliikkeille ja siivouspalveluita parhaiten omalla työllään edistäneille siivoustyöntekijöille. Palkinnot jakoivat Espoon Asuntojen kiinteistöjohtaja Jaakko Kammonen ja siivouspäällikkö Päivi Pajukoski.

Vuoden siivousliike

Siivouspalveluliikkeet keräävät laatupisteitä koko vuoden ajalta. Pisteitä kertyy sitä enemmän, mitä paremmin siivoustyö on tehty. Työn laatua arvioivat Espoon Asuntojen edustajat. Tämän lisäksi pisteitä kertyy asukastyytyväisyyskyselyn tuloksista.

Korkeimmat laatupisteet vuoden 2016 aikana keräsi Info-Controller Oy.

Vuoden siivooja

Vuoden siivooja valitaan laatupisteiden sekä asiakaspalautteen perusteella. Vuoden 2016 siivoojana palkittiin Lii Matteus, Lassila & Tikanoja Oyj. Hänen siivousalueenaan on Ymmersta. Perusteluna valinnalle oli ennen kaikkea työn hyvä laatu ja tarkkuus sekä positiivinen asenne.

Vuoden palveluesimies

Vuoden 2016 siivouspalvelun esimies on Katrin Kesa, Lassila & Tikanoja Oyj. Kunniakirjan myöntämisen perusteena on ystävällinen ja iloinen asenne asiakaspalveluun sekä asiakastyytyväisyyskyselyssä saatu hyvä palaute siivouksesta omalla vastuualueella.

Onnittelemme palkinnon saaneita! Kiitos kaikille siivousliikkeille ja siivoojille arvokkaasta työstä.

Oikopolut

Aakkoshakemisto