01.11.2013 10:03

Espoon Asunnot tehostanut energiankäyttöänsä

Espoon Asunnot on alentanut kiinteistöjensä kokonaisenergiankulutusta seitsemän prosenttia vuodesta 2009 lähtien. Tämä oli yhtiön vuokra-asuntoyhteisöjen energiatehokkuussopimuksen mukainen tavoite vuodelle 2016, mutta tavoite onnistuttiin saavuttamaan jo vuoden 2012 aikana.

Tehostamistoimenpiteet jatkuvat entisestään ja seuraavan neljän vuoden aikana Espoon Asuntojen lisätavoitteena on alentaa kokonaisenergiankulutusta (lämmitysenergia + kiinteistösähkö) kolme prosenttiyksikköä lisää. Täten vuodesta 2009 vuoden 2016 loppuun mennessä kokonaisenergiankulutusta pyritään alentamaan 10 prosenttia suunnitellun seitsemän prosentin sijaan. Tästä odotetaan selkeitä hyötyjä asukkaiden eduksi.

Myös todellisissa kulutuksissa on saavutettu huomattavia säästöjä. Vuosien 2010-2012 aikana on lämmitys-, vesi- ja sähkökuluissa säästetty merkittävästi, yhteensä arvoilta yli 1,5 miljoonaa euroa.

Kaikkien panosta tarvitaan energiankulutuksen alentamiseksi

Espoon Asunnot on tehnyt useita käytännön toimenpiteitä energiankulutuksen alentamiseksi.

”Koska lämmitys on energiankäytössä suurin menoerä, ovat siihen vaikuttavat toimet keskeisiä. Kiinteistön lämmitysverkoston säätämisellä on saatu tasainen lämpötila rakennuksen kaikkiin huoneisiin. Ilmanvaihtoverkostoja puolestaan on säädetty niin, että kaikissa kiinteistön tiloissa ilma vaihtuu tarpeen mukaisesti. Lisäksi on uusittu patterien termostaattiventtiilejä, talojen lämmönjakokeskuksia, vesihanoja ja WC-laitteita sekä säädetty niiden virtaamia”, luettelee käytännön esimerkkejä Espoon Asuntojen talotekniikkainsinööri Untamo Aukio.

Energiankulutuksen alentamiseksi kaikkien kiinteistöjen käyttöön, huoltoon ja korjauksiin osallistuvien tahojen on tehtävä määrätietoista yhteistyötä. Myös asukkaat voivat merkittävästi vaikuttaa omalla asumiskäyttäytymisellään energiankäyttöönsä ja asumiskustannuksiinsa. ”Käytännön helppoja toimenpiteitä ovat veden kohtuullinen käyttö sekä asuntojen lämpötilojen pitäminen tavoitearvoissaan (20-22 astetta) termostaattiventtiiliä säätämällä”, toteaa Aukio.

Energiatehokkuussopimuksesta käytännön tavoitteita

Espoon Asunnot liittyi vuokra-asuntoyhteisöjen energiatehokkuussopimukseen (VAETS) vuonna 2010. Sopimus perustuu EU:n asettamiin velvoitteisiin energiankäytön tehostamiseksi ja ilmastonmuutoksen hallitsemiseksi. Espoon Asunnot jatkaa käytännön toimia sopimuskauden 2016 loppuun asti.

Sopimuksessa ovat mukana Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö sekä 26 eri yhteisöä. Kukin yhteisö on määritellyt itselleen tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet energiankäytön tehostamiseksi vuodesta 2009 vuoteen 2016 mennessä.

VAETSiin liittyneet yhteisöt seuraavat energiankäyttönsä tehostumista ja raportoivat vuosittain suorittamansa energiatehokkuuteen vaikuttavat toimenpiteet. Kullekin toimenpiteelle on määritelty sen aikaansaama säästövaikutus, joka suhteutetaan rakennuksen kokoon tai asukkaiden määrään. Lisäksi toimenpiteille arvioidaan tehollinen vaikutusaika. Yhteen laskemalla nämä voimassa olevat tehostukset kaikkien kiinteistöjen osalta saadaan kokonaisenergian laskennallinen säästö vuositasolla.

www.energiatehokkuussopimukset.fi

Oikopolut

Aakkoshakemisto