16.02.2018 10:00

Espoon Asuntojen vuosi 2017 oli tuloksellisesti hyvä

Espoon Asuntojen liikevaihto kasvoi viime vuonna 1,9 % (4,6 % v. 2016) ja oli 131,7 miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääosin asuntojen 1,1 %:n (3,2 %) vuokrankorotuksesta ja uusien kohteiden vuokratuloista.

- Vuosi 2017 oli Espoon Asunnoille tuloksellisesti hyvä, vaikka vuokrausaste laski hieman ja oli 98,1 % (98,4%), sanoo Espoon Asuntojen toimitusjohtaja Jaakko Kammonen.

Asuntojen korkea vuokrausaste yhdistettynä vuokralaisten vähäiseen vaihtuvuuteen kertoo asukkaiden arvostavan yleishyödyllisen vuokra-asumisen edullisuutta ja riskittömyyttä.

– Vuokralaisten vaihtuvuus on vähentynyt usean vuoden ajan ja oli viime vuonna 12,5% (13,2%). Arvostamme pitkiä asiakassuhteita, mutta samaan aikaan vähäinen vaihtuvuus heikentää mahdollisuuksia luovuttaa asuntoja uusille asiakkaille. Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja myös valmistuu kysyntäpaineeseen verrattuna vähän, joten sekään ei tuo olennaista helpotusta asuntopulaan.

Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen kova kysyntä näkyi hakemusten määrässä, joita saapui vuoden aikana 24 337 (22 248). Espoon Asunnoilta vuokra-asunnon sai 2 264 (1 680) hakijaa, ja heistä yli 60 prosenttia muutti yksiöön tai kaksioon.

Pääkaupunkiseudulla otettiin vuoden 2017 alussa käyttöön tulorajat valtion tukemien ARA-vuokra-asuntojen asukasvalinnoissa.

- Tulorajat eivät tuoneet suurta muutosta asukasvalintaan, sillä saapuneista asuntohakemuksista vain pieni osa oli sellaisia, joissa tulot ylittivät tulorajat. Silti valtioneuvoston tuoretta päätöstä luopua tulorajoista voi pitää oikeana ratkaisuna. Se tarkoittaa yhtä kannustinloukkua vähemmän ja auttaa rakentamaan sosiaalisesti kestävää asumista, kun tulorajat eivät ohjaa liikaa asukasvalintaa.

Vuoden 2017 aikana valmistui kolme uutta kohdetta, jotka sijaitsevat Matinkylässä, Saunalahdessa ja Järvenperässä. 247 valmistuneen asunnon lisäksi viime vuonna aloitettiin 207 uuden asunnon rakennuttaminen.

Vuokra-asuntojen tuotantotarpeen voi odottaa säilyvän korkeana, sillä perhekoon pieneminen, kaupungistuminen, maahanmuutto ja omistusasuntojen korkea hintataso ylläpitävät kysyntää jatkossakin.

– Espoon kaupunki onkin asettanut tavoitteeksi, että aloitamme vuosittain 400 uuden kohtuuhintaisen asunnon rakennuttamisen. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää rakentamiskelpoisten tonttien saamista, tiivistä yhteistyötä kaupungin kanssa ja tarkkaa kustannusten ohjausta suunnittelussa.

Vaikka kiinteistöjen ylläpito- ja korjauskustannukset ovat nousseet, vuokrankehitys on kyetty säilyttämään maltillisena ja ennakoitavana.

– Toimimme omakustannusperiaatteella eikä Espoon kaupunki edellytä meiltä voitonjakoa tai pääomien palautusta. Se tarkoittaa, että viime vuonna kykenimme tarjoamaan asukkaillemme keskimäärin 22 prosenttia Espoon yleistä vuokratasoa alhaisempaa vuokra-asumista.

Lisätietoja

  • Toimitusjohtaja Jaakko Kammonen, puh. 09 816 58000

Keskeiset tunnusluvut vuodelta 2017

  • Asuntoja vuoden lopussa 15 176
  • Liikevaihto 131,7 miljoonaa euroa, vuoteen 2016 kasvua 1,9 prosenttia
  • Liikevoitto 13,8 prosenttia liikevaihdosta
  • Omavaraisuusaste 24,4 prosenttia
  • Tase 1 023,7 miljoonaa euroa
  • Tilikauden tulos 118 620 euroa

Huoneistojen käyttöaste ja vaihtuvuus

  • Käyttöaste 98,1 prosenttia
  • Vaihtuvuus 12,5 prosenttia
  • Vuoden lopussa 4 591 hakijaruokakuntaa

Oikopolut

Aakkoshakemisto