15.03.2019 14:26

Espoon Asuntojen vuosi 2018 sujui odotetusti

Espoon Asuntojen vuosi oli tuloksellisesti hyvä. Liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia, asuntojen käyttöaste nousi 98.8 prosenttiin ja vuoden aikana valmistui 368 uutta kohtuuhintaista asuntoa.

– Mennyt vuosi sujui Espoon Asuntojen osalta suunnitellusti. Liikevaihtomme oli 135,1 miljoonaa euroa (131,7), missä oli kasvua 2,8 prosenttia. Kasvu johtui pääosin asuntojen vuokriin tehdystä prosentin (1,1 %) suuruisesta vuokrankorotuksesta sekä vuoden aikana valmistuneiden viiden uudiskohteen vuokratuloista, kertoo Espoon Asuntojen toimitusjohtaja Jaakko Kammonen.

Kohtuuhintaisten Asuntojen kysyntä jatkui erittäin voimakkaana. Espoon Asunnot vastaanottikin viime vuonna ennätysmäärän hakemuksia, yhteensä 28 062 kappaletta. Se on 15 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Samaan aikaan asunnon Espoon Asuntojen kautta sai 2 117 (2 042) perhettä, joista 1 069 oli yhden hengen kotitalouksia.

Vuokralaisten vaihtuvuus on vähentynyt jo usean vuoden ajan, mikä on heikentänyt mahdollisuuksia luovuttaa asuntoja uusille asiakkaille.

– Vaihtuvuus laski viime vuonna jälleen prosenttiyksiköllä ja oli 11,5 % (12,5 %). Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja myös valmistuu kysyntäpaineeseen verrattuna vähän, joten sekään ei tuo olennaista helpotusta asuntopulaan, sanoo toimitusjohtaja Jaakko Kammonen.

Espoon Asuntojen hallitus teki elokuussa 2018 päätöksen luopua vuokravakuuksista uusien vuokrasopimusten osalta. Muutos koskee 3.8.2018 alkaen tehtyjä asuntotarjouksia ja niiden perusteella tehtäviä vuokrasopimuksia.

– Monelle asunnonhakijallemme vakuuden maksu ja päällekkäiset vuokrat ovat olleet taloudellisesti liian raskaita ja osa hakijoista on joutunut kieltäytymään asuntotarjouksesta. Luovuimme vakuudesta, jotta vapautuva asuntomme saisi mahdollisimman pian uuden asukkaan. Suuren hakijamäärämme johdosta vapautuneiden asuntojen nopea kierto hyödyttää kaikkia.

Vuoden 2018 aikana valmistui viisi uutta kohdetta, jotka sijaitsevat Niittykummussa, Olarissa, Saunalahdessa ja Vermonniityssä. 368 valmistuneen asunnon lisäksi vuoden päättyessä rakenteilla oli viisi kiinteistöä, joissa on yhteensä 488 asuntoa.

– Espoon kaupunki on asettanut tavoitteeksi, että aloitamme vuosittain 400 uuden kohtuuhintaisen asunnon rakennuttamisen. Vuonna 2018 toteuma tästä oli 94 prosenttia. Selvää on, että tavoitteeseen pääseminen edellyttää rakentamiskelpoisten tonttien saamista, tiivistä yhteistyötä kaupungin kanssa ja tarkkaa kustannusten ohjausta suunnittelussa.

Yksi merkittävä hanke on parhaillaan käynnissä Espoon keskuksessa, jonka kaupunkikuvaan on tulossa merkittäviä muutoksia Suvelan Kirstinharjun kaupunkirakenteen tiivistämisen myötä. Huhtikuussa alkavassa urakassa 1970-luvulla rakennettu Espoon Asuntojen vuokrakortteli puretaan vaiheittain.

- Rakennutamme tulevina vuosina neljän remonttikuntoisen lamellitalon tilalle seitsemän pistetaloa. Kaikkiaan uusia pistetaloja tulee Kirstinharjuun 14, ja samalla asumismuotojen kirjo monipuolistuu ja asuntojen määrä lähes tuplaantuu, Jaakko Kammonen kertoo.

Vaikka kiinteistöjen ylläpito- ja korjauskustannukset ovat nousseet, vuokrankehitys on kyetty säilyttämään maltillisena ja ennakoitavana. Viime vuonna keskimääräinen asuntovuokra oli 12,10 (11,95) euroa/m2/kk, mikä on noin 25 prosenttia Espoon yleistä vuokratasoa alhaisempi.

– Toimimme omakustannusperiaatteella eikä Espoon kaupunki edellytä meiltä voitonjakoa tai pääomien palautusta.

Keskeiset tunnusluvut vuodelta 2018

  • Asuntoja vuoden lopussa 15 516
  • Liikevaihto 135,1 miljoonaa euroa, vuoteen 2016 kasvua 2,6 prosenttia
  • Liikevoitto 18,4 prosenttia liikevaihdosta
  • Omavaraisuusaste 25,3 prosenttia
  • Tase 1 053 miljoonaa euroa
  • Tilikauden tulos ennen veroja 112 374 euroa euroa

Huoneistojen käyttöaste ja vaihtuvuus

  • Käyttöaste 98,8 prosenttia
  • Vaihtuvuus 11,5 prosenttia
  • Avoimia hakemuksia vuoden lopussa (31.12.2018) 5 095 kpl


Oikopolut

Aakkoshakemisto