10.09.2017 09:44

Espoon Asuntojen ylimääräinen yhtiökokous valitsi uuden hallituksen

Espoon Asunnot Oy:n hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, ohjata ja valvoa toimivaa johtoa sekä vahvistaa yhtiön strategia. Hallitus koostuu seitsemästä jäsenestä, joista asukkaat valitsevat kaksi. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta.

Ylimääräinen yhtiökokous kokoontui maanantaina 4. syyskuuta 2017 valitsemaan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet yhtiön hallitukseen seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Valituiksi tulivat:

jäsenvarajäsen
Elias Erämaja (kok.) Merja Rukko (kok.)
Kirsi Åkerlund (kok.) Jaakko RAvald (kok.)
Jyrki Myllärniemi (vihr.) Satu Raudasoja (vihr.)
Timo Rauhanen (sdp) Riikka Keskitalo (sdp)
Jyrki Lohi, 2 ensimm. vuotta (perusS) Kari Paunonen IperusS)
Kari Paunonen, 2 jälkimm. vuotta (perusS) Jyrki Lohi (perusS)

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Elias Erämaja (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi Jyrki Myllärniemi (Vihr.).

Asukkaiden edustajiksi valittiin 10.4.2017 pidetyn asukasvaalin tulosten perusteella Linnea Fagerroth varajäsenenään Ursula Kuula ja Pirkko Saarnio varajäsenenään Yrjö Lyytinen.

Uusi hallitus kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa 14.9. Julkinen päätöskooste kokouksesta tullaan julkaisemaan yhtiön verkkosivuilla Espoon kaupungin konserniohjeen mukaisesti.

Oikopolut

Aakkoshakemisto