16.05.2012 14:51

Hallitus päätti korjauslisästä vuodelle 2014

Vuosittaiset korjausohjelmat on laadittu hallituksen aiemmin tekemien päätösten mukaisesti, jotta korjausten valmistelu ja suunnittelu voidaan aloittaa ja varmistaa, että niistä tiedotetaan ajoissa.

Hallitus on hyväksynyt vuoden 2013 korjauslisän määräksi 0,90 €/m2/kk. Tällä perusteella on laadittu aravakiinteistöjen korjauslisäohjelma vuodelle 2013.

Kiinteistöjen ikääntyessä myös jatkuvan kunnossapidon tarve kasvaa. Tämän vuoksi hallitus päätti vuoden 2014 vuokrissa kerättävän korjauslisän määräksi 0,95 €/m2/kk.

Korjauslisä sisällytetään ennakolta vuokriin samansuuruisena riippumatta kiinteistössä tehtävien korjausten määrästä. Korjauslisällä katetaan vuosittain hyväksyttävän korjausohjelman mukaiset vuosikorjaukset. Sillä voidaan harkinnan mukaan kattaa yksittäiselle kiinteistölle poikkeuksellisen raskaaksi muodostuvia, odottamattomia menoja. Lisäksi sitä voidaan käyttää myös seuraavan vuoden korjausohjelmaan merkittäviin korjauksiin.

Lue lisää korjauslisästä viime vuonna ilmestyneestä Asukasviestin ohella ilmestyneestä talousliitteestä.

Oikopolut

Aakkoshakemisto