03.03.2014 10:57

Hyvä talous takaa toiminnan kehittämisen

Espoon Asuntojen liikevaihto kehittyi vuonna 2013 myönteisesti ja vuokrausaste säilyi hyvänä.

Tilikauden 2013 liikevaihto oli 117,1 milj. euroa ja kasvoi edellisestä vuodesta 2,8 prosenttia. Liikevoitto oli 27,5 milj. euroa. Vuokrausaste oli 98,9 prosenttia ja ylitti Espoon kaupungin yhtiölle asettaman 98 prosentin tavoitteen.

Vuonna 2013 valmistui 257 asuntoa. Vuoden lopussa asuntoja oli yhteensä yli 14 700.

”Vuokrankorotukset vuodelle 2013 olivat erittäin maltillisia, alle prosentin. Tiukasta talousarviosta huolimatta pystyimme kehittämään toimintaamme vuoden aikana, ja talousluvut toteutuivat tavoitteidemme mukaisesti”, toteaa Espoon Asuntojen toimitusjohtaja Seppo Kallio.

Asukkaiden muuttohalukkuus väheni vuoden 2013 aikana, minkä johdosta asuntoja pystyttiin tarjoamaan edellistä vuotta vähemmän. Vuoden lopussa asuntoa haki 6 505 hakijaruokakuntaa – yli 8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2012 lopussa.

Vuokra-asuntoja kysytään vilkkaasti ja kysyntä painottuu yksiöihin ja kaksioihin. Asuntojen hakijat arvostavat hyviä liikenneyhteyksiä ja kattavia palveluja.

Tänä vuonna Espoon Asunnot odottaa asuntotuotannon kasvavan vuoden 2013 tasosta. Rahoituskulut ovat alhaisella tasolla ja lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää tämän vuoden aikana aloitetuille asunnoille 10 000 euron avustuksen asuntoa kohden.

”Kysyntää vastaava kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentaminen on merkittävimpiä tulevaisuuden haasteitamme”, Seppo Kallio toteaa.

Oikopolut

Aakkoshakemisto