17.06.2014 11:01

Kaupunkien vuokra-asunnoista on kova kysyntä pääkaupunkiseudulla

Kohtuuhintaisten kunnallisten vuokra-asuntojen kysyntä on pääkaupunkiseudulla erittäin suurta suhteessa tarjontaan. Espoon, Helsingin ja Vantaan vuokrataloyhtiöiden hakijarekistereissä oli toukokuun lopussa yhteensä noin 38 600 aktiivista asuntohakemusta. Vuoden 2014 aikana kaupunkien vuokra-asuntoyhtiöt ovat pystyneet tarjoamaan hakijoille keskimäärin 469 asuntoa kuukaudessa. Hankalin tilanne on yhden hengen asuntoa tarvitsevilla, sillä pieniä asuntoja haetaan pääkaupunkiseudulla kaikkein eniten.

Määrällisesti eniten asuntohakemuksia kohdistui Helsingin vuokrataloyhtiön Helsingin kaupungin asunnot Oy:n asuntoihin. Hakemuksia oli Helsingin rekisterissä toukokuun lopussa 26 900 kappaletta. Espoon vuokrataloyhtiö Espoon Asunnot Oy:llä hakemusten lukumäärä oli 6 500 ja Vantaan VAV Asunnot Oy:llä 5 200. Hakemusten määrät ovat pysyneet jotakuinkin samoina koko vuoden. Helsingissä asuntoja on tänä vuonna pystytty tarjoamaan niitä tarvitseville keskimäärin 212 kuukaudessa, Espoossa 159 kuukaudessa ja Vantaalla 98 kuukaudessa.

Suuren kysynnän ohella huomioitavaa on akuutisti asuntoa tarvitsevien merkittävä osuus kaikista hakijoista. Kaupungin vuokrataloyhtiöissä erittäin kiireelliseksi asunnonhakijaksi lasketaan esimerkiksi henkilö, jolla ei ole lainkaan omaa asuntoa tai jolla on pakottava velvoite muuttaa pois nykyisestä asunnostaan. Pääkaupunkiseudun lähes 40 000 asuntohakemuksesta erittäin kiireellisiä oli toukokuun lopussa 61 prosenttia.

Sinkkuasunnoista suurin pula

Vuokra-asuntotilanne on erityisen tukala yhden hengen asuntoa hakeville. Merkittävä osa pääkaupunkiseudun asuntokannasta on rakennettu perheasunnoiksi, mutta viime vuosikymmeninä yksin asuvien osuus kaupunkien asukkaista on kasvanut voimakkaasti. Asuntokanta uudistuu kuitenkin väestörakenteen muutoksia hitaammin, minkä vuoksi pienille asunnoille on erittäin suuri kysyntä. Kysyntää lisää myös pääkaupunkiseudulle kohdistuva muuttoliike.

Pienten asuntojen kysyntä näkyy vahvasti pääkaupunkiseudun asunnonhakijaluvuissa. Toukokuun lopussa 58 prosentissa asuntohakemuksista haettiin yhden hengen asuntoa, eli yksiötä tai kaksiota. Kaikkiaan yksin asuntoa hakevia oli noin 22 600, joista 70 % tarvitsi asuntoa erittäin kiireellisesti. Toukokuussa vapautuneista asunnoista kuitenkin vain 43 % oli sinkkuasuntoja. Tämän epäsuhdan vuoksi sopivaa vuokra-asuntoa on vaikeampi löytää yhden hengen ruokakunnalle kuin suuremmalle perheelle.

Pääkaupunkiseudun vuokrataloyhtiöiden asukasvalinnat perustuvat tarveharkintaan. Valinnat tehdään aravalain sekä asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA:n ohjeiden mukaisesti, eikä asuntohakemuksia aseteta jonotusjärjestykseen. Etusijalle asukasvalinnoissa asetetaan kiireellisimmässä asunnon tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat.

Vuokra-asuntojen suureen kysyntään voidaan vastata vain lisäämällä vuokra-asuntorakentamista nykyisestään. Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle valmistuu vuosittain noin 500 uutta asuntoa, Espoon Asunnot Oy:n tavoitteena on 300 asunnon vuotuinen rakennustahti, ja VAV Asunnot Oy:llä vastaava tavoite on 200 asuntoa vuodessa. Kaupunkien asuntotuotannossa myös tuotetaan erityisesti kysyttyjä pieniä asuntoja.

Espoon Asuntojen osalta lisätietoja antaa toimitusjohtaja Seppo Kallio, p. 09 816 5800 (vaihde), seppo.kallio(at)espoonasunnot.fi

Oikopolut

Aakkoshakemisto