07.05.2013 15:21

Kelan asumistuen hakeminen Espoon Asuntojen asuntoihin helpottuu

Espoon Asuntojen asiakkaan ei tarvitse jatkossa enää toimittaa Kelaan asumiseen liittyviä liitteitä hänen hakiessaan asumistukea. Kela saa tarvittavat vuokrasopimustiedot suoraan sähköisesti Espoon Asunnoilta.

Yhteistyö kattaa Kelan myöntämien asumisen tukien piirissä (yleinen asumistuki, eläkkeensaajan asumistuki, sotilasavustus ja opintotuen asumislisä) olevat vuokralaiset. Yhteistyön tarkoituksena on vastata entistä paremmin Kelan asiakkaiden tarpeisiin. Sähköinen tiedonsiirto säästää erityisesti asiakkaiden aikaa ja vaivaa.

Kela saa myös tiedon mahdollisesta vuokrasopimuksen päättymisestä suoraan Espoon Asunnoilta. Näin mahdollinen asumistuen maksaminen vuokranantajalle voidaan keskeyttää ajoissa.

Kela-yhteistyö ei vaikuta asiakkaiden tietoturvaan, sillä Kela saa Espoon Asunnoista ainoastaan ne asumistukien käsittelyyn tarvittavat tiedot, jotka asiakas toimittaisi muuten itse Kelalle. Muita asiakastietoja Espoon Asunnot ei välitä Kelalle.

Asumistuki voidaan maksaa vuokranantajalle vuokralaisen Kelalle antaman valtuutuksen perusteella. Vuokralainen voi antaa valtuutuksen asumistukihakemuksessa tai erikseen.

Lisätietoa Kela-yhteistyöstä ja asumisen tuista.

Oikopolut

Aakkoshakemisto