28.05.2012 12:38

Kiinteistönhoidon laadunparannusohjelmalla kohti parempaa huoltoa

Espoonkruunulla on hallinnassaan yli 14.000 asuntoa ja yhtiön vuokraamissa asunnoissa asuu lähes 30.000 asukasta. Kiinteistöjen huoltoa hoitavat kilpailutuksen kautta valitut huoltoliikkeet.

Kiinteistöhuoltoliikkeet palvelevat asukkaita laajasti lähtien vikailmoituksien vastaanottamisesta ja hoitamisesta aina lumitöihin ja talojen laitejärjestelmien huoltamiseen ja käyttämiseen. Asiakkailta saadun suoran palautteen ja asiakaspalautekyselyjen tuloksena on toistuvasti noussut esiin huoltoliikkeen toiminnan suuri merkitys. Huoltoliikkeen toiminta ja etenkin sen puutteet vaikuttavat asukkaiden jokapäiväiseen arkeen. Nykyisin huollon toimintaa valvotaan, mutta järjestelmä ei riittävästi ohjaa huollon toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Tilanteen parantamiseksi Espoonkruunu on käynnistänyt kiinteistönhuollon laadunparannusohjelman, jolla tavoitellaan huollon parempaa toimintaa. Laadun parantaminen tulee edellyttämään järjestelmällistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä huoltoliikkeiden kanssa. Huollon toiminnan parantamisella tavoitellaan asiakkaiden parempaa tyytyväisyyttä palveluihin, sekä pidemmällä tähtäimellä korjauskulujen vähenemistä ja energiankäytön tehostamista. Kiinteistöjen talotekniikan kehittyessä tarvitaan myös sen käyttöön ammattitaitoista ja motivoitunutta työvoimaa.

LATU-järjestelmä tullaan ottamaan koekäyttöön kaikissa Espoonkruunun kiinteistöissä vuoden 2012 loppuun mennessä. Samalla eri aikoina tehdyissä huoltosopimuksissa olevat pienet erot yhdenmukaistetaan.

Huollon laadun jatkuvaan kehittämiseen tähtäävällä järjestelmällä pystytään arvioimaan ja mittaamaan työn tuloksia entistä tarkemmin. Eri huoltoliikkeiden työsuoritusta voidaan seurata ja niitä voidaan vertailla keskenään. Kun järjestelmä on käytössä, on mahdollista sopia keppi ja porkkana -mallista, jossa hyvistä suorituksista palkitaan ja vastaavasti puutteellisesti tehdyistä töistä seuraa sanktio.

Laadunarvioinnin työkaluina käytetään tekniikkaan keskittyviä teknisiä tarkastuksia, yleisvaikutelmaan ja piha-alueihin kohdistuvia päivittäistarkastuksia sekä asiakastyytyväisyyskyselyjä. Seurannan tulokset kootaan tietokantaan ja järjestelmän avulla voidaan määrittää toiminnan laatupisteet yritys- ja huoltomieskohtaisesti. Tämä ohjaa myös huoltoliikkeitä tehokkaammin toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Huoltoliikkeet ovat suhtautuneet järjestelmän käyttöönottamiseen myönteisesti. Koko alan arvostuksen lisääntyminen antaa huoltoliikkeille paremmat mahdollisuudet saada tulevina vuosina lisää ammattitaitoista työvoimaa.

Oikopolut

Aakkoshakemisto