05.07.2013 09:48

Kohti tehokkaampaa kiinteistöhuoltoa

Kiinteistöhuollon tehostamiseksi Espoon Asunnot on ottanut käyttöön kiinteistöhuollon laadun mittausjärjestelmän (LATU-järjestelmä), jossa huoltoliikkeiden laatua arvioidaan pisteyttämällä niiden toiminta. Seurantajärjestelmän on kehittänyt VTS Kiinteistöpalvelu Oy.

Järjestelmän puolen vuoden mittainen koekäyttö päättyi toukokuun lopussa. Koekäytön aikana huoltotyöntekijöitä ja -työnjohtajia perehdytettiin järjestelmään. Tulokset osoittavat, että järjestelmä on tarpeellinen ja ensimmäisissä kiinteistöissä parannukset näkyvät jo käytännössä.

LATU-järjestelmä koostuu teknisistä tarkastuksista, huollon päivittäistöiden seurannasta ja asiakastyytyväisyyskyselystä. Tavoitteena on, että huoltoliikkeiden toiminta vastaa entistä paremmin asukkaiden tarpeita.
Espoon Asunnot tarkastaa jokaisen kiinteistön huoltotoiminnan perusteellisesti yhdessä kohdevastuullisen huoltomiehen ja työnjohdon kanssa. Tarkastelujakso alkoi kesäkuussa ja kestää vuoden.

Lisäksi isännöitsijät tekevät päivittäistarkastuksia kiinteistöissä. Huoltoliike saa selkeän pistemäärän (0-10 000 pistettä/kiinteistö) sopimuksen mukaisten töiden suorittamisesta. Näin saadun pistemäärän perusteella asetetaan huoltoliikkeille vähimmäispistemäärä, joka tulee saavuttaa seuraavalla tarkastusjaksolla.

LATU-järjestelmä korvaa entiset asukkaiden palauttamat kuukausittaiset huollonseurantalomakkeet. Jatkossa Espoon Asunnot tekee huollon, siivouksen ja viherhoidon asiakastyytyväisyyskyselyn 1-2 kertaa vuodessa.

Myöhemmin Espoon Asunnot tekee huoltoliikkeiden kanssa laatusopimukset, joissa pistemäärätavoitteiden saavuttaminen tai ylittäminen vaikuttaa huoltosopimuksen hintaan.

Huoltoliikkeet ovat todenneet laadun mittausjärjestelmän palvelevan myös heidän oman toimintansa kehittämistä. Aikaisemmin ei ole ollut käytössä tasapuolista mittaustapaa huoltoliikkeiden töiden laadun arvioimiseksi.

Oikopolut

Aakkoshakemisto