21.06.2016 08:42

Siivous- ja huoltopalveluiden laatuun ollaan tyytyväisiä

Siistit yhteiset tilat ja toimiva huolto ovat asioita, jotka vaikuttavat merkittävästi asiakkaidemme asumisviihtyvyyteen. Olemmekin toteuttaneet jo useana vuotena asiakastyytyväisyyskyselyitä liittyen huolto- ja siivouspalveluiden tasoon voidaksemme korjata mahdollisia epäkohtia. Huhti–toukokuussa toteutimme kyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää asiakkaidemme tyytyväisyys kiinteistöjen siivouksesta ja huollosta vastaavien yritysten työn laatuun.

Lähetettimme kyselyn kaikille sähköpostiosoitteensa antaneille asiakkaillemme. Vastauksia saatiin yhteensä 1 974 kpl. Vastausprosentti oli 23,8 %. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Kyselyn mukaan asiakkaamme ovat tyytyväisiä sekä yhteisten tilojen siivouksen että huollon laatuun. Siivouspalveluiden saama keskiarvo oli 3,8 arvoasteikolla 1–5. Huoltopalvelut saivat keskiarvoksi 3,6.

Asiakkaidemme tyytyväisyys siivous- ja huoltopalveluihin on noussut vuodesta 2015, jolloin siivouspalveluiden keskiarvo oli 3,5 ja huoltopalveluiden 3,2. Tulokset ja saatu palaute on käsitelty palveluita tarjoavien yritysten kanssa toiminnan ja laadun kehittämiseksi.

Palveluiden laadusta toteutetaan kysely jälleen ensi vuonna. Palautetta siivous- ja huoltopalveluihin liittyen voi antaa myös suoraan oman taloyhtiön palveluista vastaavalle yritykselle tai isännöitsijälle.

Oikopolut

Aakkoshakemisto