28.09.2012 10:59

Suvelaa kunnostetaan kortteli kerrallaan

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa käynnistämään Suvelan Onni -hankkeen edellyttämän kaavamuutoksen hankkeen periaatteiden mukaisesti. Tavoiteena on tasapuolistaa alueen asunto- ja asumisrakennetta.

Sunan ja Kirstintien kulmassa sijaitsevan, 1970-luvun alussa rakennetun korttelin kerrosalaa pyritään hankkeessa kasvattamaan noin puolitoistakertaiseksi purkamalla suurin osa nykyisistä kerrostaloista samalla, kun pysäköinti suunnitellaan sijoitettavaksi maan alle. Aluelle suunnitellaan sekä kohtuuhintaista omistusasumista että opiskelija- ja vuokra-asumista.

Alustavan maankäyttösuunnitelman mukainen uusi kerrosala on 45 146 k-m2. Ala käsittää noin 528 asuntoa. Uudesta rakennusoikeudesta on suunnitelmissa osoitettu 74 prosenttia kerrostaloihin ja 26 prosenttia niin sanottuihin townhouse -tyyppisiin pientaloihin.

Espoon Asuntojen (entinen Espoonkruunu) osuus uudesta rakennusoikeudesta on 36 506 k-m2 (noin 80 %). Käytännössä Espoon Asuntojen osuus asunnoista pienenisi hieman niin, että korttelista poistuisi noin 30 Espoon Asuntojen vuokra-asuntoa ja vuokra-asuntojen keskipinta-ala pienenisi seuraten kysyntää.

Suvelan Onni -kehittämishankkeen on suunniteltu etenevän niin, että kaupunki ostaa Espoon Asuntojen kiinteistöt, kun uusi asemakaava on laadittu. Kaupunki purkaa suunnitelman mukaan purettaviksi suunnitellut kiinteistöt ja vuokraa Espoon Asunnoille tontit uusien vuokra-asuntojen rakentamiseksi. Kaupunki myy ja luovuttaa omistus- ja asumisoikeusasuntojen rakentamiseen tarkoitetut tontit.

Oikopolut

Aakkoshakemisto