07.10.2016 08:51

Vuoden 2017 vuokrankorotukset Espoon Asuntojen osalta maltillisia: vuokra nousee keskimäärin 1,0 prosenttia

Espoon Asuntojen hallitus on torstaina 6.10. pitämässään kokouksessa vahvistanut vuokrat vuodelle 2017. Omakustannusperiaatteella laaditun talousarvion perusteella vuokrat nousevat vuoden 2017 alussa keskimäärin 1,0 prosenttia.

Vuokrankorotukset vaihtelevat kiinteistöittäin. Osassa Espoon Asuntojen kiinteistöistä vuokrankorotustarvetta ei ollut ensi vuoden osalta lainkaan.

Espoon Asuntojen vuokrat ovat huomattavasti edullisempia kuin Espoon yleinen vuokrataso. Tavoitteena on säilyttää vuokrankorotukset tasaisina ja maltillisina myös tulevaisuudessa ja varmistaa, että omakustannusperiaatteella saatu hyöty jakaantuu tasaisesti kaikille vuokralaisille. Vuonna 2017 Espoon Asuntojen asunnoissa asuvat maksavat asumisestaan noin 22 prosenttia Espoon yleistä vuokratasoa alhaisempaa vuokraa.

Asukkaille lähetään vuokrakirjeet lokakuun lopussa. Kirjeestä käy ilmi oman asunnon vuokran tarkka suuruus. Vuokrat ovat aiheena myös marraskuun lopussa ilmestyvässä asukaslehdessä.

Oikopolut

Aakkoshakemisto