11.10.2017 19:59

Vuoden 2018 vuokrankorotukset keskimäärin 1,0 prosenttia

Espoon Asuntojen hallitus vahvisti torstaina 5.10. vuokrat vuodelle 2018. Omakustannusperiaatteella laaditun talousarvion perusteella vuokrat nousevat vuoden 2018 alussa varsin maltillisesti, keskimäärin 1,0 prosenttia.

Vuokrankorotukset vaihtelevat kiinteistöittäin. Osassa kiinteistöistä vuokrankorotustarvetta ei ollut ensi vuoden osalta lainkaan.

Espoon Asunnot noudattaa vuokranmäärityksessään kahta periaatetta, omakustanteisuutta ja kohtuuhintaisuutta. Vuokra perustuu todellisiin kiinteistöjen käyttö-, ylläpito- ja rahoituskustannuksiin. Lisäksi vuokrassa kerätään rahaa säästöön lainojen maksamiseen sekä peruskorjausten että uusien asuntojen rakentamiseen omin varoin.

Tavoitteena on säilyttää vuokrankorotukset tasaisina ja maltillisina myös tulevaisuudessa ja varmistaa, että omakustannusperiaatteella saatu hyöty jakaantuu tasaisesti kaikille vuokralaisille. Vuonna 2018 Espoon Asuntojen asunnoissa asuvat maksavat asumisestaan noin 27 prosenttia Espoon yleistä vuokratasoa alhaisempaa vuokraa.

Asukkaille tullaan lähettämään vuokrakirjeet lokakuun aikana. Kirjeestä käy ilmi vuokran tarkka suuruus oman asunnon osalta.

Oikopolut

Aakkoshakemisto