11.10.2018 13:12

Vuoden 2019 vuokrankorotukset keskimäärin 2,5 prosenttia

Espoon Asuntojen hallitus vahvisti lokakuussa vuokrat vuodelle 2019. Omakustannusperiaatteella laaditun talousarvion perusteella vuokrat nousevat vuoden 2019 alussa keskimäärin 2,5 prosenttia. Vuokria korotetaan, sillä ylläpidon, esimerkiksi huollon ja siivouksen, kustannukset nousevat. Lisäksi korjaustarpeet ovat lisääntyneet ja niiden korjauskustannukset kasvaneet.

Noudatamme vuokranmäärityksessä kahta periaatetta, omakustanteisuutta ja kohtuuhintaisuutta. Vuokra perustuu todellisiin kiinteistöjen käyttö-, ylläpito- ja rahoituskustannuksiin. Lisäksi vuokrassa kerätään rahaa säästöön lainojen maksamiseen sekä peruskorjausten että uusien asuntojen rakentamiseen omin varoin.

Tavoitteena on säilyttää vuokrankorotukset tasaisina ja maltillisina myös tulevaisuudessa ja varmistaa, että omakustannusperiaatteella saatu hyöty jakaantuu tasaisesti kaikille vuokralaisille. Erot kiinteistökohtaisissa korotuksissa johtuvat siitä, että vuokrahyöty, eli vertaus alueen yleiseen vuokratasoon, on joissakin kohteissa suurempi ja joissakin kohteissa matalampi. Korotuksissa on otettu huomioon myös muut kohteen ominaisuudet, kuten ikä ja kunto. Vuonna 2019 asunnoissamme asuvat maksavat asumisestaan noin 26 prosenttia Espoon yleistä vuokratasoa alhaisempaa vuokraa.

Samalla Espoon Asuntojen hallitus päätti yhdenmukaistaa autopaikkojen vuokrat, minkä seurauksena osalla asukkaita autopaikkojen hinnat jonkin verran nousevat ja osalla laskevat. Näin varmistetaan, että autopaikoista aiheutuvat kustannukset jakautuvat oikeudenmukaisemmin niiden vuokraajille.

Autopaikkojen uudet hinnat

Kylmä paikka 13€/kk
Lämmin paikka ja hallien kattokerrokset 18€/kk
Kylmä halli ja katokset 30€/kk
Lämmin halli 40€/kk

Oikopolut

Aakkoshakemisto