20.10.2011 15:15

Vuokrat vuodelle 2012 vahvistettu

Korotukset maltillisia, taustalla ylläpitokustannusten nousu

Espoonkruunun hallitus vahvisti kokouksessaan 27.9. vuokrat vuodelle 2012. Korotukset pysyvät maltillisina ja joissain kiinteistöissä vuokrat on voitu pitää ennallaan tai jopa laskea niitä.

Arava-asuntojen keskimääräiseen vuokraan korotusta 0,28 €/m2/kk

Arava-asuntojen keskimääräiseksi kokonaisvuokraksi kahdelle desimaalille pyöristettynä muodostui 10,89 €/m2/kk, korotusta vuodesta 2011 0,28 €/m2/kk. Hoitovuokran osuus on 4,97 €/m2/kk, korotusta 0,38 €/m2/kk, korjauslisä 0,90 €/m2/kk, korotusta 0,05 €/m2/kk ja pääomavuokra 5,01 €/m2/kk, laskua 0,17 €/m2/kk.

Vuokrantarkistukset vaihtelevat kiinteistökohtaisesti, suurin korotus neliömetriä kohden on 1,59€/kk ja suurin vuokranalennus neliömetriä kohden on 0,56 €/kk.

Ylläpitokustannusten nousu näkyy vuokrissa

Korotusten taustalla on ylläpitokustannusten nousu. Lämmitysenergian hintaan odotetaan ensi vuonna yli kymmenen prosentin korotusta. Kiinteistöhuollon ja siivouksen kustannuksia nostaa toimialan työntekijöiden pitkäaikainen ansiotakuusopimus.

Vuokrantarkistuksen yhteydessä sauna- ja autopaikkamaksuja yhdenmukaistetaan. Tavoitteena on, että tavallisimmat maksut ovat samansuuruiset kaikissa kiinteistöissä.

Asukastoimikunnilla mahdollisuus vaikuttaa vuokrantarkistuksiin

Vuokranmäärityksestä ja budjeteista pyydettiin lausunnot asukastoimikunnilta. Asukastoimikunnille jaettiin lausuntopyyntöjen yhteydessä vuokrientarkistus-perusteet. Tätä asiaa käsiteltiin myös kiinteistöaluekohtaisilla vuokrausklinikoilla.

Lausunnon antoi 154 kiinteistöä eli 57 prosenttia kaikista 271 kiinteistöstä. Vastanneista 65 prosenttia puolsi ja 35 prosenttia ei puoltanut ehdotusta. 38 prosenttia vastanneista esitti kannanoton tai kysymyksen ja 45% teki muutosesityksen ehdotukseen. Muutosesityksistä johtaa toimenpiteisiin 55 prosenttia. Saatujen lausuntojen pohjalta on vuokranmääritystä ja budjetteja tarvittaessa tarkistettu.

Kaikille asukkaille on postitettu vuokrantarkistuskirjeet ja uudet vuokralaskut. Yleiset vuokrantarkistusperusteet ovat nähtävillä Asukassivuilla.

Asukkaat voivat vaikuttaa vuokraan omalla toiminnallaan

Monissa kiinteistöissä, joissa vuokraa on voitu laskea, ovat asukkaat itse ryhtyneet säästötoimenpiteisiin. Hillitsemällä lämmön ja veden kulutusta voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä. Myös oman asunnon ja kiinteistön huolellinen hoito vähentää korjaustarvetta ja keventää sitä kautta vuokrannostopaineita.

Uudet vuokrat astuvat voimaan 1.1.2012.


Lisätiedot: viestintäpäällikkö Laura Castrén 046 851 46 38 tai kiinteistöjohtaja Jaakko Kammonen 09 8165 8030

Oikopolut

Aakkoshakemisto