12.11.2012 10:48

Vuokrat vuodelle 2013 vahvistettu

Korotukset maltillisia, taustalla ylläpitokustannusten nousu

Espoon Asunnot Oy:n hallitus vahvisti kokouksessaan 4.10.2012 vuokrat vuodelle 2013. Korotukset ovat maltillisia. Joissain kiinteistöissä vuokra pysyy ennallaan tai sitä on laskettu.

Arava-asuntojen keskimääräinen vuokra on 1.1.2013 alkaen 11,00 €/m2/kk, korotusta vuodesta 2012 on alle 1 %.

Kohteissa, jotka on lainoitettu vanhalla korkotukilainalla, ovat jatkorajoitusajalla, tai joihin ei kohdistu vuokranmääritysrajoituksia, keskimääräinen vuokra on 11,72 €/m2/kk - 12,13 €/m2/kk. Korotukset ovat keskimäärin 2,5 - 3,5 %.

Ylläpitokustannukset nousseet edellisvuodesta

Lämmitysenergian hintaan odotetaan ensi vuonna noin yhdeksän prosentin korotusta. Kiinteistöhuollon ja siivouksen kustannuksia nostaa toimialan työntekijöiden pitkäaikainen ansiotakuusopimus.

Aravakohteissa pääomavuokrat kohdistetaan kiinteistöille hallituksen hyväksymän pisteytysjärjestelmän mukaisesti. Pääomavuokrien osuus on pysynyt suunnilleen viime vuoden tasolla aravakohteissa. Pääomavuokralla katetaan lainojen korot, lyhennykset, tyhjäkäyntikulut, luottotappiot ja tonttivuokrat.

Muissa kuin aravakohteissa pääomakulut otetaan huomioon kohdekohtaisesti.

Asukkaat voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa vuokriin

Vuokranalennukset johtuvat muun muassa asukkaiden omalla toiminnallaan aikaansaamista säästöistä. Syntyneet säästöt käytetään suoraan asukkaiden hyväksi. Lämmön ja veden kulutusta hillitsemällä voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä. Myös oman asunnon ja kiinteistön huolellinen hoitaminen vähentää korjauksien tarvetta ja sitä kautta keventää vuokrannostopaineita.

Uudet vuokrat astuvat voimaan 1.1.2013.


Lisätiedot

asiakkuusjohtaja Arja Kottari, puh. 09 8165 8045,

kehitys- ja markkinointijohtaja Lotta Funck, puh. 09 8165 8022.

Oikopolut

Aakkoshakemisto