09.02.2016 08:20

Vuosi 2015 oli Espoon Asunnoille tuloksellisesti myönteinen

Tilikauden liikevaihtomme oli 123,6 milj. euroa ja kasvoi edellisestä vuodesta 1,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvattivat lähinnä valmistuneiden uudis- ja perusparannuskohteiden vuokratuotot muiden asuntojen vuokrien säilyessä vuoden 2014 tasolla. Liikevoitto oli 20,7 milj. euroa.

Vuosi 2015 oli sääolosuhteiltaan lämmin ja vähäluminen, mistä seurasi merkittäviä säästöjä sekä lämmityksessä että piha-alueiden hoidossa.

Vuokrausaste oli 98,1 prosenttia ja ylitti Espoon kaupungin asettaman 98 prosentin tavoitteen.

Vuonna 2015 valmistui 161 asuntoa. Matinkylään Matinpuronkujan kiinteistöön valmistui marraskuussa Espoon Asuntojen 15 000. asunto. Vuoden lopussa asuntoja oli yhteensä 15 011.

Asiakkaamme maksoivat tilikautena keskimäärin 17 prosenttia oman asuinalueensa yleistä vuokratasoa alhaisempaa vuokraa.

– Omakustannusperiaatteella toimiminen ja se, että Espoon kaupunki ei edellytä meiltä voitonjakoa tai pääomien palautusta, merkitsee asiakkaillemme edullisia vuokria, sanoo Espoon Asuntojen toimitusjohtaja Seppo Kallio.

Kasvavista kustannuksista huolimatta asuntojemme vuokrankehitys on ollut vuodesta toiseen maltillista ja ennakoitavaa.

Vuoden aikana saimme yli 19 000 asuntohakemusta ja asunnon sai vajaa 2 000 ruokakuntaa. Yli puolet asunnon saaneista muutti yksiöön tai kaksioon. Vuoden lopussa asunnonhakijoita oli lähes 6 700 ruokakuntaa. Asukasvaihtuvuus kasvoi jonkin verran, mutta pysyi matalana, alle 15 prosentissa.

Vuokra-asuntojen kysynnän voi odottaa jatkuvan vilkkaana tulevaisuudessakin. Väestön ikääntyminen, perhekoon pieneminen, kaupungistuminen, maahanmuutto ja omistusasuntojen korkea hintataso ylläpitävät kysyntää. Asuntojen hakijat arvostavat kohtuuhintaista vuokraa, hyviä liikenneyhteyksiä ja kattavia palveluja.

– Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen ei voi olettaa kasvavan Suomen heikon taloudellisen tilanteen vuoksi. Edullisen vuokratason säilyttäminen onkin suurimpia haasteitamme. Vuokra-asuntojen kysyntään pystymme vastaamaan parhaiten rakentamalla uusia vuokra-asuntoja. Siihen tarvitsemme tontteja, jotka ovat rakennuskelpoisia ja joiden sijainti vastaa vuokra-asuntojen kysyntää, Seppo Kallio toteaa.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Seppo Kallio, puh. 09 816 5800

Oikopolut

Aakkoshakemisto