Asumisneuvonnan yhteystiedot

Tavoitat asumisneuvojamme sähköpostitse osoitteesta asumisneuvojat@espoonasunnot.fi.

Asumisneuvontaan voi olla yhteydessä esimerkiksi silloin, kun taloudellinen tilanne on heikentynyt ja vuokranmaksussa on ongelmia. Asumisneuvonnan apua voi tarvita myös silloin, kun elämäntilanteessa on tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat asumiseen.

Asumisneuvojat selvittävät asukkaan kanssa heidän tilannettaan kokonaisvaltaisesti ja pyrkivät löytämään yhdessä asukkaan kanssa ratkaisuja erilaisiin ongelmatilanteisiin. He tekevät vahvaa yhteistyötä mm. Espoon sosiaali- ja perhepalveluiden kanssa. Tarvittaessa asumisneuvojat auttavat asukasta saamaan ympärilleen tarvittavan tukiverkoston ohjaamalla hänet sopivien palveluiden pariin. Asumisneuvojat ovat sosiaalialan ammattilaisia ja heitä sitoo työssään vaitiolovelvollisuus.

Tärkeää on, että asumisneuvojaan ollaan yhteydessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa haasteiden ilmetessä. Silloin mahdollisuudet toimia tilanteen selvittämiseksi ovat parhaimmillaan. Asumisneuvonnan tavoitteena on turvata asumisen jatko.

Asumisneuvonta on Espoon Asuntojen vuokralaisille suunnattu palvelu. Asunnon hakuun liittyviin kysymyksiin löydät vastauksia täältä.