Espoon Asunnot Oy:n hallintoelimet

Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiöllä on hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä sekä näille kaikille valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenistä kaksi sekä näiden varajäsenet valitaan yhtiön asukkaiden nimeämistä ehdokkaista.

Espoon Asuntojen varsinainenyhtiökokous vahvisti maaliskuussa 2016 hallituksen kokoonpanon seuraavanlaisena:

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on Elias Erämaja, varajäsenenään Merja Rukko, ja varapuheenjohtaja Jyrki Myllärniemi, varajäsenenään Satu Raudasoja. Muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet (suluissa) ovat Kirsi Åkerlund (Jaakko Ravald), Timo Rauhanen (Riikka Keskitalo) sekä kaksi ensimmäistä vuotta Jyrki Lohi (Kari Paunonen) ja kaksi jälkimmäistä vuotta Kari Paunonen (Jyrki Lohi).

Asukkaiden edustajina hallituksessa toimivat Linnea Fagerroth varajäsenenään Ursula Kuula sekä Pirkko Saarnio varajäsenenään Yrjö Lyytinen.

Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö. Lisäksi yhtiökokous valitsee asukastoimikuntien ehdottamista KHT-yhteisöistä yhden yhteisön toimimaan lain mukaisena asukkaiden valvojana. Tilintarkastaja ja asukkaiden valvoja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi ja heidän toimintansa päättyy, kun uudet on valittu heidän tilalleen.

Päävastuullinen tilintarkastaja

Ari Lehto, KHT, JHT, BDO Oy

Toimitusjohtaja

Jaakko Kammonen

Toimitusjohtajan sijainen

Talousjohtaja Tapio Vähäkangas

Yhtiökokous

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisena aikaisintaan neljä ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.