Perustehtävä

Perustehtävänä vuokra-asuntojen tarjoaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoon kaupungin alueella sijaitsevia vuokratalokiinteistöjä ja vuokra-asuntoja. Yhtiö voi toimia rakennuttajana sekä tehdä rakennuttamissopimuksia. Yhtiö voi huolehtia asukkaiden yhteistoimintaedellytysten ja asumispalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä tarjota isännöinti- ja huoltopalveluja.

Espoon Asuntojen toiminnan tarkoitus on edistää asiakkaidensa hyvinvointia ja Espoon kaupungin kilpailukykyä. Yhtiö toteuttaa tarkoitustaan tuottamalla vuokra-asuntopalveluja laadukkaasti, taloudellisesti, ja tehokkaasti.

Yhtiö on voittoa tavoittelematon eikä jaa osinkoa eikä varoja vapaan oman pääoman rahastosta. Osakepääomaa ei voida alentaa varojen siirtämiseksi vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiö ei voi hankkia, lunastaa tai ottaa pantiksi omia osakkeitaan. Yhtiön purkautumis- ja rekisteristä poistumistilanteessa osakkeenomistajalla on oikeus saada osakkeilleen tuleva osuus yhtiön netto-omaisuudesta.