Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus edellyttää, että rekisterinpitäjä tiedottaa rekisteröityjä henkilötietoja koskevista käsittelytoimista. Tietosuojaselosteesta ilmenee muun muassa se, kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä, mitä henkilötietoja kerätään, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan, tietojen suojauksen periaatteet sekä tietoa rekisteröityjen oikeuksista.

Asiakkaiden tietosuojaseloste, Espoon Asunnot Oy

Tietosuojaseloste – iLOQ S10 -lukitusjärjestelmä, Espoon Asunnot Oy