Vastuullisuus

Espoo on Euroopan kestävin kaupunki*. Espoon strategian mukaisesti me Espoon Asunnoilla rakennamme tuleville sukupolville taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kaupunkia. Kestävyys onkin yksi arvoistamme.

Raportoimme vuosittain yritysvastuusta vuosikatsauksen yhteydessä. Vuodesta 2016 eteenpäin olemme raportoineet soveltaen Global Reporting Initiative (GRI) G4 -raportointiperiaatteita.

*Espoo on kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan Euroopan kestävin kaupunki. Tutkimuksen toteutti hollantilaisen Tilburgin yliopiston yhteydessä toimiva Telos-tutkimusinstituutti. Tutkimusraportti on luettavissa osoitteessa telos.nl.

Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuuden johtaminen perustuu strategiaamme ja arvoihimme, joita täydentävät eettiset periaatteet ja työyhteisön pelisäännöt. Johto ja esimiehet koordinoivat vastuullistyötä osana normaalia johtamista. Olemme tunnistaneet meille vastuullisuuden kannalta olennaiset näkökohdat, tavoitteet, mittarit ja seurannan. Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme.

Aktiivinen vuoropuhelu kumppaneiden kanssa on merkittävä osa työtämme. Yhdessä kehitämme parempia tapoja ja keinoja viedä toimintaamme entistä vastuullisempaan suuntaan.

Vastuullisuuden tavoitteet

Olemme tunnistaneet 13 vastuullisuuden kannalta merkittävää näkökohtaa ja keskeisimmät sidosryhmämme. Vastuullisuuden tavoitteemme perustuvat tunnistamiimme olennaisiin näkökohtiin. Katso vastuullisuuden tavoitteet vuosikatsauksestamme sivuilta 31-32.

Olennaiset näkökohdat

Sosiaalinen vastuu

 • Asiakaskokemus ja asukkaiden osallistaminen
 • Henkilöstön hyvinvointi
 • Pitkäaikaisesti ja turvallisesti tarjotaan asuntoja niitä tarvitseville
 • Yhteiskunnan sosiaalinen eheys ja alueiden demografia

Ympäristövastuu

 • Hankintojen vastuullisuus ja laadunseuranta
 • Kestävä jätehuolto
 • Kestävät energiaratkaisut
 • Kiinteistöjen kestävä elinkaari
 • Vedenkulutus
 • Yhdyskuntasuunnittelun vastuullisuus

Taloudellinen vastuu

 • Lainsäädännön kehittyminen ja valtion vuokra-asumisen tuen yhteiskunnallinen vaikutus
 • Rakennustyön vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta
 • Taloudellisen lisäarvon kohdistaminen oikeudenmukaisella ja vaikuttavalla tavalla

Tärkeimmät sidosryhmät

 • Espoon kaupunki (omistaja ja kumppani)
 • Asiakkaat
 • Henkilöstö
 • Yhteistyökumppanit
 • Järjestöt ja viranomaiset
 • Yhteiskunta ja toimintaympäristö