Vastuullisuus

Espoo on Euroopan kestävin kaupunki*. Espoon strategian mukaisesti me Espoon Asunnoilla rakennamme tuleville sukupolville taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kaupunkia. Kestävyys onkin yksi arvoistamme.

Raportoimme vuosittain yritysvastuusta vuosikatsauksen yhteydessä. Vuodesta 2016 eteenpäin olemme raportoineet soveltaen Global Reporting Initiative (GRI) G4 -raportointiperiaatteita.

*Espoo on kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan Euroopan kestävin kaupunki. Tutkimuksen toteutti hollantilaisen Tilburgin yliopiston yhteydessä toimiva Telos-tutkimusinstituutti. Tutkimusraportti on luettavissa osoitteessa telos.nl.

Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuuden johtaminen perustuu strategiaamme ja arvoihimme, joita täydentävät eettiset periaatteet ja työyhteisön pelisäännöt. Johto ja esimiehet koordinoivat vastuullistyötä osana normaalia johtamista. Olemme tunnistaneet meille vastuullisuuden kannalta olennaiset näkökohdat, tavoitteet, mittarit ja seurannan. Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme.

Aktiivinen vuoropuhelu kumppaneiden kanssa on merkittävä osa työtämme. Yhdessä kehitämme parempia tapoja ja keinoja viedä toimintaamme entistä vastuullisempaan suuntaan.

Vastuullisuuden tavoitteet

Toteutimme kesällä 2017 vastuullisuuskyselyn, jolla kartoitimme sidosryhmiemme näkemystä Espoon Asuntojen vastuullisuuden tilasta ja tavoitteista. Kyselyn tuloksia esittelemme tarkemmin vuosikatsauksen sivulla 9.Vastuullisuuden tavoitteemme perustuvat kyselyllä tunnistamiimme 17 olennaiseen näkökohtaan. Katso vastuullisuuden tavoitteet vuosikatsauksestamme sivuilta 32-33.

Olennaiset näkökohdat

Sosiaalinen vastuu

 • Henkilöstön hyvinvointi
 • Rauhallisten asuinalueiden rakentaminen ja tasapainoinen asukasrakenne
 • Arvostava huolehtiminen asiakkaista
 • Asukkaiden asioimista helpottavat ratkaisut
 • Vuokra-asumisen arvostuksen edistäminen Espoossa
 • Yhteisöllisyyden tukeminen asumisratkaisuilla
 • Asukkaiden mahdollisuuksien tukeminen päätöksentekoon osallistumisessa

Ympäristövastuu

 • Kiinteistöjen kestävä elinkaari
 • Energiankäytön tehostaminen ja uusiutuvan energian käyttö
 • Rakennushankkeiden suunnittelu ympäristöystävällisiksi
 • Uusien keinojen löytäminen yhdyskuntasuunnitteluun
 • Uusien ratkaisujen löytäminen jätehuoltoon
 • Uusien ratkaisujen löytäminen vedenkulutukseen

  Taloudellinen vastuu

  • Taloudellisen lisäarvon tuottaminen oikeudenmukaisella ja vaikuttavalla tavalla
  • Rakennustyön vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta
  • Vaikuttaminen lainsäädännön kehittymiseen ja valtion vuokra-asumisen tuen yhteiskunnalliseen vaikutukseen
  • Rakennustyön suunnittelu tehokkaammaksi

   Tärkeimmät sidosryhmät

   • Espoon kaupunki (omistaja ja kumppani)
   • Asiakkaat
   • Henkilöstö
   • Yhteistyökumppanit
   • Järjestöt ja viranomaiset
   • Yhteiskunta ja toimintaympäristö