Ympäristövastuu

Haluamme olla ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijä. Tavoitteemme on olla Espoon kaupungin ilmasto-ohjelman mukaisesti hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Ympäristövastuullinen toimintamme perustuu elinkaariajatteluun. Se ulottuu aina uusien kiinteistöjen suunnittelusta niiden rakennuttamiseen, ylläpitoon ja perusparantamiseen asti.

Toimintamme suurimmat ympäristökuormitukset aiheutuvat kiinteistöjen rakentamisesta, rakennusmateriaaleista sekä asumisen aikaisesta energiankulutuksesta. Seuraamme jatkuvasti rakennuttamisen ja rakennusten käytönajan uusia elinkaariedullisia, älykkäitä ja vähähiilisiä ratkaisuja.

Myös asukkailla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kannustamme vähentämään asumisen ympäristövaikutuksia kertomalla keinoista pienentää oman kodin energian- ja vedenkulutusta ja panostamalla kiinteistökohtaiseen jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen. Taloyhtiöissä toimii asukkaita ympäristöekspertteinä, joita koulutamme säännöllisesti.

Espoon Asunnoilla toimii sisäisesti neljä Espoon kaupungin kouluttamaa ekotukitoimijaa. Ekotukitoimijoiden vastuulla on edistää arjen ympäristötyötä, jotta voimme lisätä ympäristötietoisuuttamme ja vaikuttaa ruohonjuuritason toimilla ja käytännöillä ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Liityimme vuonna 2010 vuokra-asuntoyhteisöjen energiatehokkuussopimukseen (VAETS). Sopimuskauden päätteeksi saimme Energiaviraston ja Motivan myöntämän kunniamaininnan ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä toiminnastamme energiatehokkuuden parantamiseksi vuosina 2008-2016. Uusi sopimuskausi alkoi vuoden 2017 alussa ja ulottuu vuoden 2025 loppuun. VAETSin lisäksi toimintaamme on tehnyt järjestelmällisemmäksi vuoden 2016 alussa käyttöönottamamme energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+.

> Katso ajankohtaisimmat tiedot vastuullisuudestamme viimeisimmästä vuosikertomuksestamme.

Olemme tehneet kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen.

Käytämme kiinteistösähkönä pelkästään EKOenergia-merkittyä bioenergiaa.