Ilmianna arjen ekoteko!

Espoon Asunnot haastaa kaikki espoolaiset pohtimaan arkisia ekotekojaan ja jakamaan ne muiden kanssa. Aikaa oman ideansa ilmiantamiseen on 30.4.2016 asti, ja parhaat palkitsemme tablettitietokoneella.

Lähes kaikilla arkisilla teoillamme on joko suoria tai välillisiä vaikutuksia ympäristön tilaan. Esimerkiksi jo pelkästään asumisen ja kodin ratkaisut haukkaavat yli kolmanneksen kaikista kulutuksen ympäristövaikutuksista. Siksi asumisella onkin tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Arjen Ekoteko -ideakilpailulla haluamme herättää ajatuksia asumisen ympäristövaikutuksista ja oman toiminnan merkityksestä. Pieneltäkin tuntuvalla teolla voi olla iso vaikutus: jos 30 000 ihmistä säästää litran vettä vuorokaudessa, säästyy vettä yhteensä 30 kuutiota.

Kilpailun säännöt

Arjen Ekoteko -ideakilpailu on kaikille avoin, ja siinä on kaksi sarjaa: yleinen ja kouluikäisille (7-16–vuotiaat) tarkoitettu.

Kilpailuun voi osallistua niin monella ehdotuksella kuin haluaa. Aikaa ehdotusten jättämiselle on varattu 15.3.–30.4., minkä jälkeen asiantuntijaraati kokoontuu arvioimaan ne.

Jakamalla oman ehdotuksensa kilpailuun osallistuja antaa Espoon Asunnoille luvan hyödyntää ehdotusta ja julkaista se hallinnoimissaan kanavissa kuten verkkosivuilla, Facebookissa ja Asukasviestissä.

Kilpailuehdotus

Ideakilpailun ympäristöteot voivat olla konkreettisia asioita, jotka liittyvät asumiseen, esimerkiksi energian- tai vedenkulutukseen, jätteiden vähentämiseen tai kierrätykseen.

Ehdotukset on mahdollista toteuttaa joko itse, yhteisöllisesti tai Espoon Asuntojen toimesta. Hyvällä ehdotuksella tulee olla vaikutusta esimerkiksi käyttötottumuksiin, toimintatapoihin, viestintään tai teknisiin ratkaisuihin.

Palkinnot

Kummankin sarjan kaksi parasta palkitaan tablettitietokoneilla. Lisäksi molemmissa sarjoissa arvotaan kaikkien osallistujien kesken kymmenen sähkönkulutusmittaria.