Pesulan säännöt eri kielillä

PESULAN SÄÄNNÖT

REGLER FÖR TVÄTTSTUGAN

LAUNDROMAT RULES

SHARCIYADA QOLKA DHAR DHAQASHADA

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАЧЕЧНОЙ

N?I QUY PHÒNG GI?T

PESULA KASUTAMISREEGLID

ليسغلا ةفرغ لمع دعاوق

RREGULLAT E LAVANDERISË

RÈGLEMENT D’UTILISATION DE LA BUANDERIE COMMUNE