Kiinteistöjen kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito on kiinteistöjen ylläpitoon kuuluvaa toimintaa, jonka tavoitteena on kiinteistöjen kunnon, käyttöominaisuuksien ja arvon säilyttäminen. Kunnossapidolla kiinteistöjen rakennusosat ja tekniset järjestelmät pidetään ennallaan uusimalla tai korjaamalla niitä siten, että kohteen suhteellinen laatutaso ei olennaisesti muutu. Kiinteistöjen kunnon ylläpito varmistaa terveellisten ja turvallisten olosuhteiden säilymisen rakennuksissa niiden käyttöiän aikana.

Kiinteistöjen kunnossapitotoiminta voidaan jakaa seuraaviin perustavoitteisiin:

  • kiinteistöjen teknisen toimivuuden ylläpitäminen
  • kiinteistöjen toiminnallisen käyttökelpoisuuden varmistaminen ja
  • kiinteistöjen ulkoisen ilmeen säilyttäminen.

Ohjelmoitu kunnossapito perustuu kiinteistöjen korjaushistoriasta, rakennusosien ja järjestelmien tyypillisistä kunnossapitojaksoista sekä kohteen kuntotutkimuksista ja katselmuksista saatuihin tietoihin. Suunnitelmallinen kunnossapito mahdollistaa pitkän aikatähtäimen mukaisen toimintamallin ja estää vuokrien hallitsematonta nousua. Vuosittain varaudutaan myös ennalta arvaamattomien töiden aiheuttamaan kunnossapidon tarpeeseen.

Kun suunnittelematon eli ns. ennakoimaton kunnossapito on siihen varattua rahamäärää suurempi, joudutaan ohjelmoituja kunnossapitotöitä karsimaan ja siirtämään tuleville vuosille. Ohjelmoidut kunnossapitotyöt pyritään kuitenkin yleensä aina toteuttamaan suunniteltuna ajankohtana, koska niiden lykkääminen voi lisätä korjaustyön laajuutta ja perusteellisuutta sekä kasvattaa kiinteistöjen elinkaaren kokonaiskustannuksia.

Espoon Asuntojen toteuttamasta kiinteistön kunnossapidosta ja sen rahoituksesta löydät lisätietoa oheisista asiakirjoista. Alla on esitetty myös kiinteistöjen ohjelmoidut kunnossapitokorjaukset.