Vastuullinen työpaikka huolehtii myös ympäristöstä

Olemme Espoon Asunnoilla sitoutuneet noudattamaan Green Officen ympäristökriteereitä, joihin kuuluvat muun muassa tehokas kierrättäminen ja lajittelu, ympäristöasioiden huomioiminen hankinnoissa, kestävän liikkumisen edistäminen sekä sähkönkulutuksen vähentäminen. 

WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöjärjestelmä, jonka avulla yritykset voivat pienentää työpaikan hiilijalanjälkeä, vähentää luonnonvarojen kulutusta ja samalla saavuttaa kustannussäästöjä. Lisäksi tavoitteena on ympäristötyön jatkuva parantaminen. 

Green Office Espoon Asunnoilla 

WWF luovuttaa Green Office -merkin käyttöoikeuden ja diplomin toimistolle, jonka ympäristöohjelma täyttää merkin saamiselle asetetut vähimmäiskriteerit. 

WWF on myöntänyt Espoon Asunnoille Green Officen -ympäristösertifikaatin 12.3.2021. 

Luomme vuosittain ympäristötavoitteet, seuraamme aktiivisesti niiden toteutumista ja raportoimme niiden toteutumisesta WWF:lle, joka suorittaa vuosittain toimistotarkastuksen.  

Green Officen avulla haluamme kannustaa niin henkilöstöämme kuin myös asukkaitamme pieniin ja suuriin ekotekoihin. Osallistumme vuosittain muun muassa Energiansäästöviikkoon, Earth Hour -kampanjaan ja Kilometrikisaan.  

Osana ympäristövastuullista toimintaamme pyrimme mahdollistamaan sen, että jokainen työntekijä pääsee vaikuttamaan toimistomme ekologiseen jalanjälkeen. Toimistollamme on kattavat lajitteluastiat eri jätelajeille, ja lajittelu on osa perehdytystämme. Olemme lisänneet ympäristötietoisuutta teemaviikoilla, ja käytössämme on sisäinen sähköinen kanava, jossa kannustamme kaikkia vapaasti jakamaan vinkkejä ympäristöystävällisestä toiminnasta.  

Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet koskevat ihan kaikkia: johtoa, esihenkilöitä ja työntekijöitä.

Päämäärä ja arvot

Päämäärä ja arvot ovat kaiken toimintamme perusta.