Vastuullinen työpaikka huolehtii myös ympäristöstä

Espoon Asunnot muutti kesän 2020 alussa uusiin toimitiloihin Isoon Omenaan. Tiloissa on huomioitu paitsi työntekijöiden hyvinvointi, myös ympäristö.

Ympäristöasiat on huomioitu myös jokapäiväisessä tekemisessämme. 

Työyhteisössämme toimii  neljä Espoon kaupungin kouluttamaa ekotukitoimijaa. Ekotukitoimijoiden vastuulla on edistää arjen ympäristötyötä, jotta voimme lisätä yhteistä ympäristötietoisuuttamme ja vaikuttaa ruohonjuuritason toimilla ja käytännöillä ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Olemme päättäneet hakea uudelle toimitilallemme WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmän sertifikaattia. Järjestelmän tavoitteena on pienentää työpaikan hiilijalanjälkeä ja käyttää luonnonvaroja viisaasti. Olemme luopuneet mm. henkilökohtaisista roska-astioista ja kertakäyttömukeista sekä siirtyneet käyttämään keskitettyjä tulostimia ja virtuaalipostitusta, posliinimukeja ja juomalaseja. Myös kierrätykseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Järjestelmä auditoidaan vuoden 2021 alussa.

Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet koskevat ihan kaikkia: johtoa, esimiehiä ja työntekijöitä.

Päämäärä ja arvot

Päämäärä ja arvot ovat kaiken toimintamme perusta.