Asuntotarjouksen liitteet

Jos olet kiinnostunut sinulle tarjotusta asunnosta, toimita sinulta/perheeltäsi pyydetyt liitteet asiakaspalveluumme kolmen arkipäivän kuluessa. Tämän jälkeen lähetämme sinulle tarjouksen vahvistuksen.

Mikäli emme saa pyydettyjä liitteitä määräaikaan mennessä, ehdollinen asuntotarjous perutaan.

Yleisimmät liitteet, joita voimme pyytää

Veroilmoituksen erittelyosa

Viimeisimmän veroilmoituksen erittelyosan löydät keväällä tulleesta esitäytetystä veroilmoituksesta. Paperin yläreunassa lukee erittelyosa ja sen vieressä on henkilötunnus. Jos erittelyosaa on useampi sivu, toimitathan meille kopion kaikista sivuista. Toimita kopio erittelyosasta, vaikka se olisi tyhjä. Mikäli sinulla ei ole erittelyosaa tallella, noudathan sen pikaisesti verotoimistosta. Verotoimiston yhteystiedot löydät verottajan verkkosivuilta vero.fi. Huomioithan, että sinun ei tarvitse lähettää meille verokorttiasi.

Mikäli verotuspäätöksen erittelyosassa kerrotaan sinulla olevan varallisuutta, pyydämme sinua toimittamaan tästä luotettavan selvityksen. Selvityksessä tulee käydä ilmi varallisuuden käypä arvo (esim. kiinteistöverotuspäätös tai osakehuoneiston kauppakirja) sekä todistus mahdollisista veloista. Mikäli varallisuutena on muita arvopapereita (esim. osake), tulee sinun toimittaa selvitys niiden arvosta asunnon tarjoushetkellä.

Palkkatodistus tai muu tulotodistus

Tarvitsemme sinulta selvityksen nykyisistä tuloistasi. Tämä dokumentti voi olla esimerkiksi viimeisin palkkalaskelma tai etuuspäätös (esim. Kelan antama päätös työttömyyspäivärahasta tai kotihoidontuesta). Kopio tilitapahtumista/tilille saapuneista suorituksista ei valitettavasti riitä eikä sitä tarvitse toimittaa meille.

Eläketodistus

Tarvitsemme eläkkeestäsi todistuksen tai päätöksen, josta ilmenee kuluvan vuoden bruttomääräinen eläkkeesi. Jos saat eläkettä useammasta kuin yhdestä paikasta, tarvitsemme dokumentit kaikilta eläkkeesi maksajilta. Tarvitsemme todistuksen myös ulkomailta saamastasi eläkkeestä, mikäli eläke mainitaan veroilmoituksen erittelyosassa.

Selvitys omaisuudesta ja veloista

Mikäli sinulla on varallisuutta, tarvitsemme selvityksen varallisuutesi käyvästä arvosta ja siihen kohdistuvista veloista. Omaisuudeksi lasketaan esimerkiksi omistusasunto, omakotitalo, mökki, tontti ja arvopaperit. Jos omistat omistusasunnon, pyydämme sinua toimittamaan luotettavan selvityksen asunnon arvosta. Mikäli olet juuri myynyt asuntosi, toimitathan kopion kauppakirjasta sekä selvityksen maksettujen velkojen määrästä.

Oleskelulupakortti tai passi ja oleskelulupa

Oleskelulupakortti on luottokortin kokoinen kortti, josta selviää henkilön oleskeluluvan status ja henkilötiedot. Mikäli oleskelulupakorttia ei ole saatavilla, toimitathan kopion passista sekä passissa olevasta oleskelulupatarrasta.

Oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus tai suomalainen henkilökortti

Tämän dokumentin olet saanut, kun olet käynyt rekisteröimässä oleskeluoikeutesi Suomeen poliisiasemalla tai maahanmuuttovirastossa. Mikäli sinulla ei ole tätä dokumenttia tallessa, voit tiedustella sitä ensisijaisesti siltä poliisiasemalta, jossa olet käynyt oleskeluoikeutesi rekisteröimässä tai maahanmuuttovirastosta. Maahanmuuttovirasto voi maksua vastaan kirjoittaa todistuksen oleskeluoikeuden rekisteröinnistä.

Irtisanomisilmoitus tai oikeuden päätös

Olet asuntohakemuksessasi ilmoittanut, että nykyinen vuokrasopimuksesi on irtisanottu päättymään. Tarvitsemme kopion kirjallisesta irtisanomisilmoituksesta tai vuokrasopimuksen purusta tai kopion oikeuden päätöksestä.

Selvitys lapsen huoltajuudesta ja asumisesta

Tarvitsemme lapsen/lasten asumisjärjestelyistä selvityksen. Voit tehdä selvityksen itse, mutta molempien huoltajien tulee allekirjoittaa se. Vaihtoehtoisesti voit toimittaa viranomaisen vahvistaman päätöksen lapsen asumisjärjestelyistä.