Bergans

Bergans ligger vid Alberga och erbjuder sina invånare en urban miljö där naturen fortfarande är nära. Områdets styrkor är utmärkta trafikförbindelser och aktiviteter i näromgivningen.

Alberga ligger bara några steg bort och dess läge vid en trafikknutpunkt möjliggör smidiga färder i många riktningar. Till exempel ligger köpcentret Sello ungefär en kilometer bort, och från den bredvidliggande järnvägsstationen åker du med tåg till Helsingfors centrum på cirka 15 minuter. Åboleden och Ring I passerar genom Alberga och utgör för bilisten en bra rutt till andra delar av huvudstadsregionen.  

Bergans korsas av flera parker med sina cykelvägar och lekplatser. Naturstigar lockar dig att ta på dig joggingskor och fågelskådare behöver inte heller gå långt hemifrån, eftersom Bredvikens naturskyddsområde ligger bredvid. Idrottsparken i Alberga erbjuder möjlighet till mångahanda hobbyer från skidåkning till akrobatik.

”Alla tjänster jag behöver ligger till hands – och nås till fots!”