Esbo Bostäder

Vi är den största leverantören av hyresbostäder i Esbo och en välbekant aktör för många Esbobor. Vi har nästan 17 000 prisvärda bostäder i hela staden som är hem för nästan 35 000 människor. Vårt mål är att bygga en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar stad för kommande generationer.

Strategi

Vårt uppdrag är att främja våra kunders välbefinnande och Esbo stads konkurrenskraft. 

Målsättning och värden

Målsättningen och värdena är grunden för allt vi gör.

Vi arbetar enligt självkostnadsprincipen. Detta innebär att hyresintäkterna går tillbaka till de boende då vi renoverar, reparerar och underhåller husen, gårdarna och den övriga bostadsmiljön.

Ansvarstagande

Vårt mål är att bygga en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar stad för kommande generationer.

Organisation

Esbo Bostäder har fler än 100 anställda som är experter inom boendet, byggherreverksamheten och fastighetsbranschen.

Förvaltning

Bestämmanderätten och administrationen är uppdelad mellan bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören.

Upphandlingar

Vi gör högklassiga och ekonomiska upphandlingar och främjar sund konkurrens och hållbar utveckling.

Media och kommunikation

I kommunikationen kommer du att betjänas av Esbo Bostäders kommunikationsteam. Du kan kontakta oss i alla frågor som rör Esbo Bostäder.

Som medarbetare till Esbo Bostäder?

Om du vill bli en av oss, kan du följa våra arbetsplatsannonser eller skicka en öppen ansökan och ditt cv

 

Ajankohtaista