Bild
Vesipirtintien rakennustyömaa Saunalahteen kuuluvalla Tillinmäellä.

Strategi

Vårt uppdrag är att främja våra kunders välbefinnande och Esbo stads konkurrenskraft. Genom att producera hyresbostadstjänster på ett högklassigt, ekonomiskt och effektivt sätt utför vi vår grundläggande uppgift att hyra ut bekväma och prisvärda bostäder, erbjuda en smidig service och upprätthålla fastigheternas skick.

Esbo stadsfullmäktige beslutar om våra resultatmål. Utöver de strategiska mål som styrelsen satt upp styrs vår verksamhet av årliga mål- och budgetdiskussioner, olika åtgärdsprogram, avtal och lagstiftningen.

Strategiska prioriteringarna

Esbo Bostäders styrelse godkände den uppdaterade strategin i augusti 2023. De strategiska prioriteringarna som listas nedan vägleder vår verksamhet, och deras framsteg övervakas regelbundet.

1. Kunder

Vi främjar aktivt en god kundupplevelse. Den nytta kunderna får från oss är högre än branschens genomsnitt.

2. Fastighetsbestånd

Vi ser till att vårt fastighetsbestånd motsvarar behoven.

3. Verksamhetsmodell

Vi arbetar smidigt och effektivt, och vi förväntar oss detsamma från vårt partnernätverk.

4. Personal och kompetens

Vi förbättrar kontinuerligt medarbetarupplevelsen och stärker vår personals kompetens.

5. Hållbar utveckling

Vi ser till att målen för ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar är i balans.