Bild
Lapsi leikkii maapallon kanssa puutarhassa

Ansvarstagande

Esbo Bostäders mål är att så omfattande som möjligt förstå hur vår verksamhet påverkar människorna, samhället och miljön. Styrningen av ansvarsfullhet bygger på vår strategi och våra värden, kompletterade med ansvarsprogram och etiska principer.
En kontinuerlig förbättring av den ansvarsfulla verksamheten kräver mål, parametrar och kontinuerlig uppföljning. Därför är rapporteringen en väsentlig del av ansvarstagandet.