Bild
Kuvassa Espoon Asuntojen kiinteistö Niittykummussa.

Ekonomiskt ansvar

För oss innebär ekonomiskt ansvar en god skötsel av ekonomin, solidariskt ansvar samt stabilt och långsiktigt tillhandahållande av ekonomiska fördelar för våra intressenter.

Vi ser till att det finns prisvärda hem i Esbo. Förutsägbarheten av hyror och en rättvis fördelning av hyresförmåner är också en del av vårt ekonomiska ansvar. 

Vi arbetar enligt självkostnadsprincipen. Våra hyresinkomster används till renoveringar och låneskötsel – och därmed till förmån för våra boende för förbättring av bostäder, bostadsmiljön och fastigheter.

En hög användningsgrad garanterar rimliga priser

Våra bostäders användningsgrad är hög, vilket återspeglar det goda förhållandet mellan pris och kvalitet för bostäderna, liksom den låga omsättningen på de boende.

Våra bostäders användningsgrad har under ett årtionde legat på den nivå som Esbo stad kräver, minst 98 procent. Som ansvarsfull aktör är vårt mål att öka användningsgraden ytterligare genom att utveckla våra processer. Det är det bästa sättet för oss att se till att boendekostnaderna förblir förutsägbara och att hyresförmånerna fördelas rättvist.

Ansvarsfullt partnerskap

Esbo Bostäder kräver att även dess samarbetspartner agerar ansvarsfullt. Vi är för vår del en rättvis och pålitlig partner för andra och strävar efter långvariga underleverantörsavtal samt kontinuerlig utveckling av vår verksamhet.

Cirka 100 samarbetspartner och kontrahenter ansvarar för underhåll och reparationer av våra fastigheter. När vi väljer samarbetspartner följer vi lagen om offentlig upphandling. Ett av dess mål är att främja kvaliteten i upphandlingar.

Vi förutsätter att våra kontrahenter är ansvarsfulla. Våra partner inom byggbranschen ska ingå i tjänsten Pålitlig Partner av Tilaajavastuu.fi.

Hyresboende är ett bra alternativ till ägarboende

Allt fler väljer att bo i hyresbostad i stället för ägarbostad. Uppskattningen av hyresboende är ett av Esbo Bostäders viktiga teman för det ekonomiska ansvaret.

Skillnaden mellan kommunala och privata hyresbostäder är för närvarande liten. Särskilt vid nyproduktion är skillnaderna mellan bostäder svåra att upptäcka – eller åtminstone ringa: på den marknadsbaserade sidan kan bostaden vara utrustad med diskmaskin och spegelskjutdörrar som kanske inte finns i stadens hyresbostäder. Det kan också finnas skillnad i de elektroniska tjänster som är tillgängliga för boende, men denna skillnad minskar hela tiden.

En rätt slags organisering av det dagliga arbetet med konkurrensutsättningar, planeringar och uppföljningspraxis är ett verktyg för god ekonomi och ekonomiskt ansvarstagande.