Strategia

Tehtävämme on edistää asiakkaidemme hyvinvointia ja Espoon kaupungin kilpailukykyä. Tuottamalla vuokra-asuntopalveluja laadukkaasti, taloudellisesti, ja tehokkaasti toteutamme perustehtäväämme viihtyisien ja kohtuuhintaisten asuntojen vuokraajana, sujuvan palvelun tarjoajana ja kiinteistöjen kunnon ylläpitäjänä.

Espoon kaupunginvaltuusto päättää tulostavoitteistamme. Yhtiön hallituksen asettamien strategisten tavoitteiden lisäksi toimintaamme ohjaavat vuosittaiset tavoite- ja talousarviokeskustelut, erilaiset toimenpideohjelmat, sopimukset sekä lainsäädäntö.

Espoon Asuntojen  hallitus on määrittänyt seuraavat painopisteet ja tavoitteet: 

Alla luetellut strategiset painopistealueet ohjaavat toimintaamme ja muuttuvat käytännön toimiksi osaavan henkilöstömme toimesta. Strategisten painopisteiden edistymistä seurataan säännöllisesti. 

1. Asuntotuotantotavoitteen saavuttaminen

Espoon kaupunginvaltuusto on asettanut tuotantotavoitteeksemme 400 vuokra-asunnon aloittamisen vuosittain ja keskimäärin 1600 uuden asunnon aloittamisen nelivuotisella asunto-ohjelmakaudella. 

2. Rahoituksen saatavuuden turvaaminen ja kustannustason pitäminen alhaalla

Turvaamme rahoituksen saatavuuden ja ennakoitavuuden sekä säilytämme riskittömän ja matalan kustannustason.

3. Asiakaskokemuksen ja vuokraustoiminnan kehittäminen 

Kanssamme asiointi tuottaa asiakkaalle kokemuksen siitä, että häntä arvostetaan ja hänen asiaansa pidetään tärkeänä. Tavoitteena on, että asiakas pystyy hoitamaan vuokrasuhteeseensa liittyviä asioita ajasta ja paikasta riippumatta.Vuokraamme hintalaatusuhteeltaan hyviä asuntoja. Asunnoissamme arki on sujuvaa, niissä viihdytään ja halutaan asua pitkään. Pidämme asunnot vuokrattuna, jotta Ara-vuokratasomme on jatkossakin 25% markkinavuokraa alempi.

4. Kestävä kehitys

Mahdollistamme omalta osaltamme, että Espoo-tarinassa asetetut kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan.

5. Kiinteistökannan kestävä hallinta

Kiinteistökannan arvon säilyttämisen, vuokrattavuuden varmistamisen ja kiinteistöjen kehittämisen kannalta kiinteistöt täytyy tuntea entistä tarkemmin. Kunnossapitoa, perusparannusta ja kehittämistä koskevien päätösten tulee perustua nykyiseen tietoon, kiinteistön elinkaareen, arvioon tulevaisuuden näkymistä ja kannattavuuteen.

Luotettava vuokranantaja

Haluamme olla turvallinen ja luotettava vuokranantaja, joka tarjoaa kohtuuhintaisia koteja kaikille taustaan katsomatta.

Vastuullisuus

Rakennamme tuleville sukupolville taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kaupunkia.