Kuva
Vesipirtintien rakennustyömaa Saunalahteen kuuluvalla Tillinmäellä.

Strategia

Tehtävämme on edistää Espoon hyvinvointia tarjoamalla hyviä ja kohtuuhintaisia koteja nykyisille ja tuleville espoolaisille.

Espoon kaupunginvaltuusto päättää tulostavoitteistamme. Yhtiön hallituksen asettamien strategisten tavoitteiden lisäksi toimintaamme ohjaavat vuosittaiset tavoite- ja talousarviokeskustelut, erilaiset toimenpideohjelmat, sopimukset sekä lainsäädäntö.

Espoon Asuntojen strategiset painopisteet 

Espoon Asuntojen hallitus hyväksyi päivitetyn strategian elokuussa 2023. Alla luetellut strategiset painopisteet ohjaavat toimintaamme ja niiden edistymistä seurataan säännöllisesti. 

1. Asiakkaat

Edistämme aktiivisesti hyvää asiakaskokemusta. Asiakkaan meiltä saama hyöty on toimialaa keskimääräistä korkeampi. 

2. Kiinteistökanta

Huolehdimme siitä, että kiinteistökantamme vastaa tarpeita. 

3. Toimintamalli

Toimimme sujuvasti ja tehokkaasti ja samaa edellytämme myös kumppaniverkostoltamme. 

4. Henkilöstö ja osaaminen

Kehitämme jatkuvasti työntekijäkokemusta ja vahvistamme henkilöstömme osaamista.

5. Kestävä kehitys

Pidämme huolta siitä, että taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun tavoitteet ovat keskenään tasapainossa.