Bild
Kuvassa nainen ja mies istuvat tietokoneen ääressä.

Visselblåsning, det vill säga en anonym rapporteringskanal

Vi har förbundit oss att arbeta transparent, öppet och genom att följa våra etiska principer. Vi vill ge alla våra anställda och utomstående intressenter ett sätt att anmäla misstänkt missbruk och verksamhet som strider mot våra etiska föreskrifter.

Av denna anledning använder vi vår samarbetspartner WhistleB:s anonyma rapporteringskanal, det vill säga en så kallad visselblåsartjänst. Om det känns att du inte kan berätta öppet ger vi dig en möjlighet att berätta om dina bekymmer anonymt via denna kanal.

Observera att rapporteringskanalen inte är avsedd för kundrespons. Kontaktuppgifterna till vår kundtjänst finns på vår webbplats.